Milliy iqtisodiyot va uning tarmoqlararo majmualari mavzusidan test savollariBozor iqtisodiyotiga o‘tishning “o‘zbek modeli” kim tomonidan ishlab chiqilgan?

Respublikamizda yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoatning ulushi qancha?

Respublikamizda hozirgi kunda qaysi tarmoq mahsulotlarining deyarli barchasi nodavlat sektorda ishlab chiqarilmoqda?

Respublikamizning iqtisodiyotida bandlar sonining qancha qismi davlat sektoriga to‘g‘ri keladi?

Quyidagi tarmoqlarning qaysi biri moddiy ishlab chiqarish sohasiga kiradi?

Ishlab chiqarishni tabiiy boyliklarni jadal o‘zlashtirish hisobiga yuksaltirish usuli- bu …

Intensiv xo‘jalik nima?

Mustaqillika qadar yurtimiz asosan qaysi sohalarga ixtisoslashgan edi?

Milliy iqtisodiyotimizning moddiy ne’matlar ishlab chiqaruvchi muhim tarmog‘i- bu …

Sanoatning yetakchi tarmoqlarini toping.

Ishlab chiqarishning yirik korxonalarda to‘planishiga nima deyiladi?

Kooperativlashuv- bu …

Ishlab chiqarishni tashkil etishning iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan muhim shakli nima deyiladi?

Sanoat tarmoqlarining mahsulot ishlab chiqarish tarkibida qaysi tarmoq ustunroq?