Tabiiy boylik va tabiiy sharoit mavzusidan test savollariModdiy ishlab chiqarishda band bo‘lgan har bir ishlovchi hisobiga hosil qilingan milliy daromad miqdori nima deyiladi?

O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi fani nimani o‘rganadi?

Geografik o‘rin deb nimaga aytiladi?

Geografik o‘rin mohiyatan qanday guruhlarga bo‘linadi?

Muayyan davrda alohida davlatning harbiy mojarolar ro‘y berayotgan yoki ro‘y berishi mumkin bo‘lgan hudud va davlatlarga nisbatan qanchalik aloqadorligiga ko‘ra baholanadi. Bu qanday geografik o‘rin?

Miloddan avvalgi II asrdan milodiy XVI asrga qadar mavjud bo‘lgan savdo yo‘li qaysi?

Nima uchun o‘rta asrlar so‘ngida O‘rta Osiyoning iqtisodiy- geografik o‘rnidagi qulaylik barham topdi?

Qachon O‘rta Osiyoda temiryo‘l qurildi?

Temiryo‘l qurilishi tufayli O‘rta Osiyoning qaysi yirik shaharlari Rossiyaning markaziy rayonlari bilan bog‘landi?

O‘rta Osiyo iqtisodiy- geografik o‘rnining qulayliklaridan qaysi davlat manfaatdor edi?

Mustaqillikdan so‘ng O‘zbekistonning azaliy qo‘shnilari bo‘lgan qaysi davlatlar bilan bog‘lovchi quruqlik va havo yo‘llari ochildi?

O‘zbekiston dunyoning nechta davlati bilan diplomatik aloqalar olib boradi?

Quyidagi qaysi davlat hududi O‘zbekiston hududidan kichik?

O‘zbekistonning ma’muriy- hududiy bo‘linishi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

O‘zbekistonning boshqaruv shaklini toping.

O‘zbekiston Respublikasining tuzilish shaklini toping.

… ishlab chiqarish samaradorligining muhim tabiiy omilidir.

Tabiiy sharoit qaysi sohalarda yaqqol bilinadi?

Nima tabiiy sharoitdan farq qilib, ishlab chiqarishga bevosita aloqador, ya’ni uning xomashyo va energetika bazasini tashkil etadi?

Yerosti boyliklari qanday boyliklar sirasiga kiradi?

Quyidagilardan qaysi biri tiklanadigan boyliklar sirasiga kiradi?

Tugamaydigan tabiiy boylikni toping.

Mamlakatimizning bitmas- tuganmas tabiiy boyligi- bu …

Dengiz sathidan 400 metrgacha bo‘lgan joylar qanday mintaqa hisoblanadi?

Cho‘l mintaqasidan asosan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

Bitta qo‘y uchun qancha o‘tloq kerak?

O‘zbekiston yaylovlarini hisobga olgan holda yurtimizda qanchagacha qo‘y boqsa bo‘ladi?

Cho‘llarning samarasi har gektar hisobida obikor yerlardan necha marta kam?

Qaysi hududda kaliy tuzlarining yirik zaxirasi mavjud?

Fosforit konlari qayerlarda joylashgan?

1) Qizilqum; 2) Qashqadaryo; 3) Surxon vohasi;

4) Dengizko‘l; 5) Ohangaron; 6) Sulton Uvays tog‘lari;

7) Ustyurt