Quyi Amudaryo tabiiy-geografik o‘lkasi mavzusidan test savollariQuyi Amudaryo o‘lkasi qaysi hududlarni o‘z ichiga oladi?

Quyi Amudaryo o‘lkasi hududining maydoni qanchani tashkil etadi?

Quyi Amudaryo o‘lkasi qaysi hududdan boshlanib, qayerda tugaydi?

Quyi Amudaryo o‘lkasining uzunligi qancha?

Pitnak balandligining mutlaq balandligi qanchani tashkil etadi?

Amudaryoning hozirgi zamon deltasi maydoni nima sababdan kengayib bormoqda?

Mo‘ynoq shahri atrofidagi har gektar maydonga qancha miqdordagi tuzli changlar tushmoqda?

Amudaryoning o‘ng tomonidan Orol tomon yo‘nalgan qadimiy o‘zanlarini toping.

1) Qora O‘zak; 2) Ko‘hnadaryo; 3) Daryoliq;

4) Kindiksoy; 5) Davdan; 6) Qorakolsoy;

7) Shertenbay

Chap qirg‘oqdan boshlanib, Sariqamish tomon yo‘nalgan eng qadimiy o‘zanlarni aniqlang.

1) Qorao‘zak; 2) Ko‘hnadaryo; 3) Daryoliq;

4) Kindiksoy; 5) Davdan; 6) Qorakolsoy;

7) Shertenbay.

Qadimiy o‘zanlar orasida joylashgan Quyanchiq, Qoratov, Jumirtov, Barlitov, Zangibobo kabi qoldiq tog‘larning balandligi qanchaga yetadi?

Quyi Amudaryo o‘lkasining negizida qaysi davr yotqiziqlari joylashgan?

Quyi Amudaryo o‘lkasidagi “eng yosh” yotqiziqlar qayerda uchraydi?

Quyi Amudaryo o‘lkasidagi “eng yosh” yotqiziqlar qayerda uchraydi?

Sulton Uvays tog‘ida qaysi foydali qazimalar uchraydi?

Quyi Amudaryo o‘lkasida o‘rtacha yillik yog‘in miqdori qanchaga teng?

Quyi Amudaryo o‘lkasida potensial bug‘lanish miqdori qancha?

Amudaryo 1961- yilgacha har yili Orol dengiziga qancha miqdorda suv quyib turgan?

Amudaryo suvi qaysi suv tarmog‘i orqali Orolga oqizilmoqda?

Sug‘oriladigan mintaqada vujudga kelgan zovur suvlari qaysi magistral zovur (kanal) orqali Sariqamish ko‘liga oqizilmoqda?

Sariqamish ko‘liga yuborilayotgan qaytarma suvlar miqdori qanchani tashkil qilmoqda?

Quyi Amudaryo o‘lkasining shimoliy qismida vujudga kelgan zovur suvlarining qanchasi Orolga yo‘naltirilgan?

Quyi Amudaryo o‘lkasida joylashgan ko‘llarni toping.

Quyi Amudaryo o‘lkasida suv ta’minotini yaxshilash maqsadida Tuyamo‘yin suvombori qurilgan. Ushbu suv havzasining suv sig‘imi qanchani tashkil qiladi?

Sug‘oriladigan mintaqada yerosti suvlari qanday chuqurlikda joylashgan bo‘ladi?

Quyi Amudaryo o‘lkasida keng tarqalgan tuproq turi bu …

Orol dengizining quruqlikka aylangan qismida qaysi tuproq hosil bo‘lgan?

Quyi Amudaryo o‘lkasida Amudaryo deltasidagi faunani saqlash uchun nima tashkil etilgan?

Nukumtubek buyurtmasi qaysi suv havzasi bo‘yidagi flora va faunani saqlash uchun tashkil etilgan?

Badayto‘qay qo‘riqxonasi qachon tashkil etilgan?

Badayto‘qay qo‘riqxonasining maydoni qancha?