Qashqadaryo tabiiy-geografik o‘lkasi mavzusidan test savollariQashqadaryo o‘lkasini … Turkmanistondan ajratib turadi?

Chaqilkalon tog‘ining eng baland (2336 metr) cho‘qqisi- bu …

Qoratepa tog‘lning eng baland nuqtasi necha metrga yetadi?

Qoratepa tog‘i qaysi hududga yetganda tugaydi?

Balandligi 1115 metr bo‘lgan Zindontog‘ cho‘qqisi qaysi tog‘ tizmasining eng baland cho‘qqisi hisoblanadi?

Dartko‘l cho‘qqisining balandligi qancha?

Osmontarash, Beshnov, Eshonmaydon kabi tog‘lar qaysi tog‘ tizmasidan janubiy- g‘arbga yo‘nalgan?

Chaqchar va Hisor tog‘lari tutashgan joyda qanday muzliklar mavjud?

Qoldiq past tog‘lar va ularning balandligi mos ravishda to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) Maymoqtog‘; 2) Olovuddintog‘; 3) Dengizko‘l; 4) Jarqoq platosi

a) 500 metr; b) 485 metr; c) 397 metr; d) 380 metr

Qashqadaryo tabiiy- geografik o‘lkasida joylashgan cho‘llarni aniqlang.

1) Qarnob; 2) Sandiqli; 3) Malik;

4) Jom; 5) Yozyovon; 6) Nishon

Zarafshon tog‘ining g‘arbiy davomi hisoblangan Chaqilkalon ko‘proq qanday jinslardan tashkil topgan?

O‘rta Osiyodagi eng chuqur (1082 metr) g‘or qaysi tog‘da joylashgan?

Qashqadaryo o‘lkasida o‘rtacha sutkalik harorat +10^\circ C dan yuqori bo‘lgan davrdagi haroratning umumiy miqdori qanchani tashkil etadi?

Qashqadaryo o‘lkasida uzunligi 20 kilometrdan ortiq bo‘lgan nechta daryo mavjud?

Qashqadaryo o‘lkasidagi barcha daryolarning bir yillik suv miqdori qanchaga teng?

Qashqadaryo qayerdan boshlanadi?

Qashqadaryo haqidagi qaysi mulohaza noto‘g‘ri?

Qashqadaryoga qaysi irmoq qo‘shilganidan so‘ng daryo vodiysi kengayib tekislikka chiqadi?

Qashqadaryo irmoqlari havzasida joylashgan muzliklarning umumiy maydoni qanchani tashkil etadi?

Qashqadaryo o‘lkasidagi daryolar va uzunligi mos ravishda to‘g‘ri berilgan javobni toping.

1) Jinnidaryo; 2) Oqsuv; 3) Tanxozdaryo;

4) Yakkabog‘daryo; 5) G‘uzordaryo

a) 115 kilometr; b) 108 kilometr; c) 104 kilometr;

d) 86 kilometr; e) 57 kilometr

Hisor tizmasidagi G‘oziko‘ldan boshlanuvchi daryoni aniqlang.

G‘uzordaryoning boshlanish joyi qayer?

Jinnidaryo suvining necha foizi mart- iyun oylarida oqadi?

Qashqadaryo o‘lkasida qaysi davr yotqiziqlari orasida shifobaxsh mineral suvlar topilgan?

Kuchli nasoslar Amudaryo suvini 150- 200 metr balandlikka ko‘tarib beradi va Qarshi magistral kanalini hosil qiladi. Bu kanalning uzunligi qancha?

Suv sig‘imi 280 million kub metr, maydoni 13.8 kvadrat kilometr bo‘lgan Pachkamar suv ombori qaysi daryoda qurilgan?

Chimqo‘rg‘on suv omborining maydoni va suv sig‘imi to‘g‘ri berilgan javobni toping.

Quyidagi suv omborlaridan qaysi birining suv sig‘imi katta?

Hisor qo‘riqxonasining maydoni qanchani tashkil qiladi?

Hisor qo‘riqxonasida quyidagi qaysi hayvon muhofaza qilinmaydi?