Zarafshon vodiysi mavzusidan test savollariZarafshon vodiysining quyida berilgan hududlardagi balandligi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) Samarqand; 2) Kattaqo‘rg‘on; 3) Qorako‘l; 4) Dengizko‘l

a) 700 metr; b) 450 metr; c) 197 metr; d) 168 metr

Samarqand botig‘ining eng keng yeri va uzunligini aniqlang.

Buxoro vohasining uzunligi va eng keng yeri qanchani tashkil etadi?

Qorako‘l vohasining eng keng yeri va uzunligi qancha?

Zarafshon vodiysida joylashgan gaz konlarini toping.

Zarafshon o‘lkasiga tushadigan Quyosh radiatsiyasining miqdori qanchani tashkil qiladi?

Zarafshon o‘lkasida Quyosh yiliga necha soat nur sochib turadi?

Yanvarning o‘rtacha harorati o‘rtasidagi farq Samarqand bilan Shofirkonda qancha?

Zarafshon vodiysidagi eng ko‘p yog‘in (881 millimetr) qayerda kuzatiladi?

Zarafshon daryosi qaysi hudud yaqinida ikki tarmoqqa- shimoliy (Oqdaryo) va janubiy (Qoradaryo) qismlarga ajraladi?

Zarafshon daryosining shimoliy tarmog‘i bo‘lgan Oqdaryoning uzunligi qancha?

Oqdaryo bilan Qoradaryo … yaqinida birlashib, Miyonqal’a orolini hosil qiladi.

Zarafshon daryosi suvining bir qismi qaysi kanal orqali Sangzor vodiysiga oqizilmoqda?

Zarafshon daryosi suvining bir qismi qaysi kanal orqali Qashqadaryo viloyatiga oqizilmoqda?

Zarafshon tabiiy- geografik o‘lkasi hududidan Zarafshon daryosiga nechta soy quyiladi?

Zarafshon o‘lkasida 100- 130 metr chuqurlikda qaysi davr yotqiziqlari orasida ichishga yaroqli chuchuk suvlar mavjud?

Zarafshon o‘lkasining sug‘oriladigan qismida chirindi miqdori 1- 2\% bo‘lgan qaysi tuproq turi tarqalgan?

Zarafshon vodiysining qanday balandliklarida och jigarrang tuproqlar uchraydi?

YUNESKO “Qizil kitobi”ga kiritilgan cho‘l ohusi- jayronlarni muhofaza qiladigan jayronxona qaysi shaharga yaqin joyda tashkil etilgan?

Zarafshon vodiysidagi saksovulzorlarda uchraydigan qush turini aniqlang.

Zarafshon qo‘riqxonasi qachon tashkil etilgan?

Zarafshon qo‘riqxonasining maydoni to‘g‘ri berilgan javobni toping.

Xazar yo‘lagining shimolida qanday balandliklar joylashgan?

Zarafshon vodiysining atrofidagi tog‘lar qaysi tog‘ burmalanishi davrida vujudga kelgan?

Nurota tizmasining o‘rtacha balandligi qancha?

Terrasa- bu …

Bir yilda tashkil topgan qo‘riqxonalarni toping.

Cho‘llarning sho‘rxok joylarida qaysi o‘simliklar o‘sadi?

Samarqandda yozning o‘rtacha harorati qancha?

Sizot suvlar- bu …