O‘zbekistonning tuproqlari, o‘simlik va hayvonot dunyosi. Tabiiy boyliklar va ularni muhofaza qilish mavzusidan test savollariRespublikamiz hududida qancha o‘simlik turi uchraydi?

O‘zbekistonda uchraydigan o‘simliklarning qancha qismi endemik, ya’ni faqat shu davlatdagina uchraydi?

O‘zbekiston hududida eng ko‘p turlarga boy bo‘lgan umurtqalilar sinfi- bu …

O‘zbekiston hududidagi balandlik mintaqalarining vujudga kelishi va uning sabablari, u bilan bog‘liq qonuniyatlar kim tomonidan ishlab chiqilgan?

Cho‘l mintaqasi O‘zbekiston hududining qancha qismini ishg‘ol etadi?

O‘zbekiston cho‘llarida qanday tuproq turlari tarqalgan?

1) sur- qo‘ng‘ir; 2) qumli cho‘l;

3) o‘tloq- botqoq; 4) taqir; 5) bo‘z;

Ustyurt platosi, Qizilqumdagi pasttog‘lar va Nurota tog‘larining etaklarida qanday tuproq turi tarqalgan?

Qizilqum, Markaziy Farg‘ona va Mirzacho‘ldagi qumli tekisliklarda tarqalgan qumli cho‘l tuproqlarida chirindi miqdori qanchani tashkil etadi?

O‘zbekiston hududi tekislik qismining sharqiy va janubiy tog‘oldi qismlarida qaysi tuproq turi tarqalgan?

O‘zbekiston cho‘llarida tarqalgan tuproqlar va ulardagi chirindi miqdori to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) sur- qo‘ng‘ir; 2) cho‘l qumli; 3) taqir; 4) och bo‘z;

a) 1- 1.5\%; b) 0.5- 1\%; c) 0.3- 1\%; d) 0.3- 0.6\%;

Zarafshon, Chirchiq, Ohangaron, Qashqadaryo, Quyi Amudaryo va Surxondaryo vodiylaridagi bo‘z tuproqlar uzoq vaqt ishlov berilishi natijasida tabiiy xususiyatini o‘zgartirib, … ga aylangan.

Cho‘llarda o‘sadigan efemeroid o‘simliklarni toping.

Arpag‘on, lola, lolaqizg‘aldoq, qorabosh, boychechak, binafsha, chuchmoma, tariqbosh, chig‘ir va isfarak kabi o‘simliklar umumiy nom bilan qanday ataladi?

Kserofit o‘simliklar- bu …

Cho‘l mintaqasida o‘suvchi eng ildizi uzun (20 metr) o‘simlik qaysi?

O‘zbekiston cho‘l mintaqasining toshloq yerlarida qaysi o‘simliklar o‘sadi?

To‘qay o‘simliklari berilgan qatorni toping.

Oblepixa- bu …

Cho‘llardagi eng chopqir hayvon (tezligi 50- 60 kilometr/soat) qaysi?

Turkiston kobrasi nomini olgan ilon turi qaysi?

Kaltakesaklar orasida eng uzuni (uzunligi 1.5 metr) qaysi?

Falanga- bu …

Cho‘l hasharotlari ichida eng zaharlisi qaysi?

Adir mintaqasi dengiz sathidan qancha balandlikda joylashgan?

Adir mintaqasida yillik yog‘in miqdori qanchani tashkil etadi?

Adir mintaqasining asosiy tuprog‘i qaysi?

Tog‘ mintaqasi dengiz sathidan qancha balandlikdda joylashgan?

Tog‘larda tarkib topgan tuproqlarda chirindi miqdori qanchani tashkil etadi?

Tog‘ mintaqasining daryo vodiylarida qanday tuproq turlari tarqalgan?

Tog‘larda o‘sadigan o‘t o‘simliklar qatorini toping.