O‘zbekistonning tabiiy-geografik xususiyatlari, geologik tuzilishi, yer yuzasining taraqqiyoti mavzusidan test savollariO‘zbekiston Respublikasining joylashgan o‘rni qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

O‘zbekistonning eng shimoliy nuqtasini toping.

O‘zbekistonning eng sharqiy nuqtasi qaysi javobda berilgan?

O‘zbekistonning eng g‘arbiy nuqtasi qaysi?

O‘zbekistonning eng janubiy nuqtasini toping.

O‘zbekiston hududi shimoldan janubga qancha masofaga cho‘zilgan?

O‘zbekiston hududi g‘arbdan sharqqa qancha masofaga cho‘zilgan?

O‘zbekistonning geografik o‘rniga ko‘ra quyidagi qaysi davlatlar bilan bir xil geografik kenglikda joylashgan?

O‘zbekiston chegarasining asosiy qismi qanday relyef shakllaridan o‘tadi?

O‘zbekiston janubda qaysi davlat bilan chegaradosh?

O‘zbekistonning Afg‘oniston bilan chegarasi qancha uzunlikka ega?

O‘zbekiston Respublikasining maydoni qancha?

O‘zbekiston hududining kattaligi jihatidan O‘rta Osiyoda nechanchi o‘rinda turadi?

Quyidagi davlatlardan qaysi birining hududi O‘zbekistondan kichik?

O‘zbekiston hududi, Belgiya, Gollandiya va Daniya davlatlarining yer maydonini qo‘shib hisoblasak ham, undan necha marta katta hisoblanadl?

O‘zbekiston hududi qaysi Yevropa davlatidan 10 marta katta?

O‘zbekiston hududi Belgiyadan necha marta katta?

O‘zbekiston hududining yer yuzasi tekislik va tog‘lik qismlarga bo‘linadi. Ularning ulushi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

O‘zbekistonning past qismi okean sathidan 60- 100 metr balandlikda bo‘lib, qaysi hududlarda joylashgan?

Chink- bu …

Ustyurt platosining O‘zbekistonda joylashgan qismi okean sathidan balandligi qanchani tashkil etadi?

Ustyurtdagi qaysi hududning mutlaq balandligi 290 metrni tashkil etadi?

Ustyurt platosining janubiy- sharqiy qismida joylashgan botiqni toping.

Mingbuloq botig‘i dengiz sathidan qancha past?

Gilli cho‘llarni toping.

Qizilqum hududida qaysi daryolarning qadimgi o‘zanlari ham uchraydi?

Tyanshan tog‘ining qaysi tarmoqlari O‘zbekiston doirasida joylashgan?

Hisor- Oloy tog‘ tizmasining qaysi tarmoqlari O‘zbekiston hududida joylashgan?

G‘arbiy Tyanshanning O‘zbekistondagi tizmalari qaysi tog‘ tugunidan boshlanadi?

Talas tog‘ining eng baland cho‘qqisi- Manasning balandligi qancha?