O‘rta Osiyoning hududiy tavsifi mavzusidan test savollariTabiiy- geografik o‘lkalarni kichikroq qismlarga ajratishda har bir hududning … hisobga olinadi.

O‘rta Osiyo hududi Turon va Qozog‘iston tabiiy- geografik kichik o‘lkalariga bo‘linadi. Turon o‘lkasining iqlimi haqidagi fikrlardan qaysi biri noto‘g‘ri?

Tog‘larga xos bo‘lgan shamollarni toping.

Mahalliy bekobod va qo‘qon shamollari qaysi hududda vujudga keladi?

Qozog‘iston tabiiy- geografik kichik o‘lkasining eng baland joyi qaysi?

Turon tabiiy- geografik kichik o‘lkasining eng baland joyi qaysi?

Turon o‘lkasining qaysi hududlari dengiz sathidan past?

Yuqori Amudaryo tabiiy- geografik rayoniga qaysi hududlar kiradi?

Muztog‘ cho‘qqisi qaysi tog‘ tizmasida joylashgan?

Quyidagi rayonlardan qaysi biri Turon tabiiy- geografik o‘lkasiga kiradi?

1) Ustyurt platosi va Mang‘ishloq yarimoroli;

2) Xorazm tekisligi;

3) Kaspiybo‘yi;

4) Orolbo‘yi qumli cho‘llari;

5) Markaziy Tyanshan;

6) G‘arbiy Tyanshan;

7) Janubiy Tyanshan.

Turon o‘lkasiga kirmaydigan shaharni toping.

Quyidagi hududlardan qaysi biri Turon o‘lkasining tog‘oldi va tog‘oraligl tekisliklari rayoniga kirmaydi?