Yevrosiyoning yirik tabiiy- geografik rayonlari mavzusidan test savollariYevrosiyo materigining hududiy bo‘linishiga asos bo‘lgan omil nima?

Tabiiy- geografik rayonlashtirish- bu …

Yevrosiyo materigi nechta tabiiy- geografik o‘lkaga bo‘linadi?

O‘zbekiston hududi qaysi tabiiy- geografik o‘lkada joylashgan?

Qaysi olim o‘z asarida O‘rta Osiyo o‘lkasini “Yevrosiyo materigining ichidagi o‘ziga xos noyob go‘zal materik” deya ta’riflagan?

Yevropadagi Buyuk Britaniya va Irlandiya orollari qaysi tabiiy- geografik o‘lka hududiga kiradi?

Shimoliy Yevropa tabiiy- geografik o‘lkasiga qaysi hududlar kiradi?

Alp- Karpat tog‘lari kichik o‘lkasi qaysi tabiiy geografik o‘lkaga tegishli?

Alp tog‘lari yoy shaklida g‘arbdan sharqqa qancha masofaga cho‘zilgan?

Alp tog‘ tizmasining qaysi davlat hududida joylashganligiga ko‘ra tarkibiy qismlarga to‘g‘ri bo‘lingan qatorni toping.

1) Fransiya Alpi; 2) Belgiya Alpi; 3) Germaniya Alpi;

4) Italiya Alpi; 5) Niderlandiya Alpi; 6) Shveytsariya Alpi;

7) Avstriya Alpi; 8) Vengriya Alpi; 9) Ruminiya Alpi

Alp tog‘ tizmalari bir- biridan … bilan ajralib turadi.

Alp tog‘ining eng baland cho‘qqisi Monblan (4807 metr) bo‘lib, u tizmaning qaysi qismida joylashgan?

Alp tog‘larining iqlimi …

Alp tog‘ muzliklarining maydoni va uzunligi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

Quyidagi daryolar ichidan Alp tog‘idan boshlanadiganlarini toping.

Alp tog‘larining tabiiy landshaftlarini muhofaza qilish maqsadida ko‘plab qo‘riqxonalar tashkil etilgan. Shulardan biri bo‘lgan Grand- Praza qo‘riqxonasi tizmaning qaysi qismida joylashgan?

Karpat tog‘lari tabiiy xususiyatlariga ko‘ra qanday qismlarga bo‘linadi?

Karpat tog‘larining uzunligi qanchani tashkil etadi?

Karpat tog‘ining eng baland nuqtasi - Gerloxovskiy- Shtit cho‘qqisining balandligi qancha?

Alp tog‘ oraliqlaridagi dunyoga mashhur va yirik ko‘llarni toping.

Karpat tog‘idan boshlanib, Dunay daryosiga quyiladigan daryolarni toping.

Karpat tog‘ining eng katta tabiiy boyligi - bu …

Karpat tog‘i yana qanday nom bilan ataladi?

Karpat tog‘ining eng baland joylari ham tog‘ o‘rmonlari bilan qoplangan. Ular qaysi nom bilan ataladi?

Pushtalar- bu …

Sharqiy Yevropa tekisligi Yevropadagi eng yirik tabiiy- geografik o‘lkalardan hisoblanadi. O‘lkaning maydoni qanchani tashkil etadi?

Sharqiy Yevropa o‘lkasidagi yonuvchi slanes konlari qaysi hududda joylashgan?

Krivoy- Rogda qaysi foydali qazilma koni mavjud?

Magnit anomaliyasi koni qaysi hududda joylashgan?

Sharqiy Yevropa o‘lkasining neft konlari qaysi hududlarda joylashgan?