Antarktida mavzusidan test savollariAntarktida materigining o‘rtacha balandligi qanchani tashkil etadi?

Janubiy qutbda Quyoshning chiqishi va botishi bir yilda necha marta kuzatiladi?

Yer yuzasining “sovuqlik qutbi” (-89.2^\circ C) qayerda kuzatilgan?

“Antarktida” so‘zi qanday ma’noni bildiradi?

Antartikaning umumiy maydoni qancha?

Antarktida materigiga nechta dengiz tutashib turadi?

Antarktida materigi qachon rasman kashf etildi?

Antarktida materigini kashf etgan F.Bellinsgauzen va M. Lazarev qaysi davlat dengizchilari edi?

Janubiy qutbga birinchi bo‘lib qadam qo‘ygan (1911- yil 14- dekabr) shaxs kim?

Janubiy qutbdagi Amundsen- Skott ilmiy stansiyasi qaysi davlatga qarashli?

Antarktidani keng ko‘lamda o‘rganish qaysi voqeadan so‘ng boshlandi?

1959- yili 11 ta mamlakat o‘rtasida qabul qilingan “Antarktida to‘g‘risidagi shartnoma”ga binoan …

Ayni paytda Antarktidada nechta mamlakat olimlari materikni har tomonlama keng o‘rganishmoqda?

Antarktida materigidagi Transantarktida tog‘ tizmasi qaysi burmalanish davrida ko‘tarilgan?

Antarktida materigi Transantarktida tizmasidagi harakatdagi vulqonlarni toping.

Antarktidaning qadimgi geologik tarixida issiq, mo‘tadil iqlimlar va qalin daraxtlar o‘sgan davr qaysi?

Antarktidada muz bosish 360 million yil avval boshlangan. Hozirgi muzliklar bundan qancha yil muqaddam hosil bo‘lgan?

Antarktida muzligining eng qalin joyi qanchani tashkil etadi?

Antarktidaning eng past nuqtasi - Bentli cho‘kmasi (2555 metr) qaysi hududda joylashgan?

Antarktida materigining eng baland nuqtasi necha metr balandlikda?

Erebus vulqonining balandligi qancha?

Nunutaklar- bu …

Antarktidaning ba’zi joylarida bo‘ronli kunlar qancha davom etishi mumkin?

Yer yuzasining “sovuqlik qutbi” hisoblangan ilmiy stansiya qaysi davlatga tegishli?

Yoz oylarida muz- qor quyosh energiyasining necha foizdan ko‘prog‘ini qaytaradi?

Antarktida materigining sohilbo‘yi zonasida yog‘in miqdori qanchani tashkil etadi?

Quyidagi ilmiy tadqiqot stansiyalaridan qaysi biri Hindistonga tegishli?

Antarktida materigida chuchuk suvning qancha qismi to‘plangan?

Kril- bu …

Antarkrtidada pingvinlarning nechta turi tarqalgan?