Avstraliya va Okeaniya mavzusidan test savollariAvstraliyada tarqalgan evkalipt daraxtining bo‘yi qanchaga yetishi mumkin?

Avstraliya Ittifoqida aholining yarmi 2 ta shaharda yashaydi. Bu qaysi shaharlar?

“Avstraliya” qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

Birinchi bo‘lib Avstraliya quruqligiga qadam qo‘ygan yevropalik kishi kim?

Gollandiyalik sayohatchi olim Viliyam Yanszon Keyp- York yarimorolini tekshirdi va unga qanday nom berdi?

Avstraliyaning kashf etilgan sanasi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

Qaysi era oxirida Avstraliya mustaqil materik tariqasida shakllandi?

Avstraliya sharqidagi Katta Suvayirg‘ich tizmasi qaysi tog‘ burmalanishi davrida ko‘tarilgan?

Avstraliya quruqligidan ajralgan materik orollarni toping.

Avstraliya qaysi foydali qazilmalarni qazib olish bo‘yicha dunyoga mashhur?

Avstraliya relyef shakllarining ulushi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

G‘arbiy Avstraliya yassi- tog‘ligidagi Makdonnel tog‘ining eng baland cho‘qqisi- Zillning balandligi qancha?

Balandligi 1226 metr bo‘lgan Brus cho‘qqisi qaysi tog‘da joylashgan?

G‘arbiy Avstraliyadagi tog‘lar kelib chiqishiga ko‘ra qanday tog‘lar guruhiga kiradi?

Markaziy Avstraliya past- tekisligining mutlaq balandligi qanchani tashkil etadi?

Avstraliya materigining eng past yeri dengiz sathidan 16 metr pastda. Bu joy qayerda joylashgan?

Avstraliya markaziy pasttekisligining shimolida qaysi tekislik joylashgan?

Avstraliya markaziy havzasidagi toshloq quruq vodiylar nima deb ataladi?

Avstraliya markaziy havzasidagi eng yirik quruq vodiylarga qaysilar kiradi?

Avstraliyaning eng baland nuqtasi- Kossuyushko cho‘qqisi (2228 metr) qaysi tog‘da joylashgan?

Avstraliya materigida nechta iqlim mintaqasi shakllangan?

Avstraliyaning subekvatorial iqlim mintaqasida yoz oylarida qaysi havo massasi ko‘p yog‘in keltiradi?

Mo‘tadil iqlim mintaqasi Avstraliya materigining qaysi qismida shakllangan?

Avstraliya havzalari to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

1) Tinch okeani havzasi; 2) Atlantika okeani havzasi; 3) Ichki berk havza

a) 60\%; b) 33\%; c) 7\%

Kriklar- bu …

Yil bo‘yi sersuv bo‘lib oqadigan daryolar Avstraliyaning qaysi qismida mavjud?

Avstraliyadagi daryolarning asosiy to‘yinish manbai- bu …

Avstraliyadagi eng katta daryo qaysi?

Avstraliya materigi ko‘llari ichida eng yirigi Eyr ko‘li hisoblanadi. Uning maydoni suv bilan to‘lganida qanchaga yetadi?

Avstraliyada qaysi tabiat zonasi katta maydonni egallaydi?