Biosfera - hayot qobig‘i mavzusidan test savollariYerdagi dastlabki hayot belgilari qachon paydo bo‘lgan?

Yerning organik hayot paydo bo‘lgan, organizmlar o‘zaro ta’sir etib turadigan qobig‘i -bu …

Biosfera qobig‘ining qalinligi qancha?

Organizmlar quruqlikda va chuqurlikda qancha masofada keng tarqalgan?

Qutbiy o‘lkalarda uchraydigan cho‘llar qanday ataladi?

Inson tomonidan o‘zlashtirilib, obod qilingan joylar nima deb ataladi?

“Kislorod fabrikasi”- bu …

Daryo suvlari tarkibida qaysi modda ko‘proq?

Tuproq nima?

Gumus- bu …

Eng unumdor tuproq qaysi?

Eng unumdor tuproq turi qayerlarda ko‘p tarqalgan?

Geografik qobiq tarkibiga qaysi qobiq to‘liqligicha kiradi?

Geografik qobiqning tarkibiy qismlari dastlabki vaqtda 3 ta edi. Ular qaysilar?

Eng katta tabiat kompleksi- bu …

Geografik mintaqalar deb nimaga aytiladi?

Quyidagilardan asosiy mintaqalarni toping.

“Sub” so‘zining ma’nosi nima?

Qaysi iqlim mintaqasida yil bo‘yi issiq va nam bo‘ladi, har kuni tushdan keyin yomg‘r yog‘adi?

Subekvatorial iqlim mintaqasida qaysi fasllarni kuzatish mumkin?

Shimoliy va janubiy yarim-sharlarning 20^\circ- 30^\circ kengliklari orasida qaysi iqlim mintaqasi joylashgan?

Subtropik mintaqa qaysi kengliklar oralig‘ida joylashgan?

Qaysi iqlim mintaqasi Shimoliy yarimsharda katta maydonni egallagan?

Subarktika va subantarktika mintaqalarining iqlimi qanday?

Lotinchada “uzun cho‘zilgan”, “ensiz yer” degan ma’noni bildiruvchi so‘zni toping.