Quruqlikdagi suvlar mavzusidan test savollariYer po‘sti yuza qismlaridagi tog‘ jinslarining g‘ovak, bo‘shliq va yoriqlaridagi suvlar umumiy nom bilan qanday ataladi?

Quyidagilardan suv o‘tkazmaydigan jinslarnl toping

1) granit; 2) shag‘al; 3) qum; 4) yirik qum;

5) ohaktosh; 6) qumtosh; 7) gil

G‘ovaklarida suv bo‘lgan qatlamlar … dab ataladi.

Ikkita suv o‘tkazmaydigan qatlamlar orasidagi suvlar qanday ataladi?

Grunt suvlari- bu …

Qaysi yerosti suvi daryo vodiylarida, jarlarda, pastliklarda yer yuzasiga chiqib, buloqlarni hosil qiladi?

Tarkibida turli xil mineral tuzlar, gazlar va boshqa moddalar bo‘lgan suvlar nima deb ataladi?

Daryo nima?

Daryo manbai deb nimaga aytiladi?

Yurtimizdagi Amudaryo va Sirdaryo daryolarining boshlanish joyi qayerda?

Daryolarga yon tomondan kelib qo‘shiluvchi kichik daryolar nima deyiladi?

Yurtimizdagi Amudaryo va Sirdaryoning manbasi qayer?

Bosh daryo o‘zining barcha irmoqlari bilan nimani hosil qiladi?

Daryo havzasi- bu …

Daryo suvi ko‘payib, toshganida suv bosadigan qismi nima deyiladi?

Dunyodagi havzasi eng katta (7 ming kvadrat kilometr) daryo qaysi?

Suvayirg‘ich deb nimaga aytiladi?

Sirdaryo Tyanshan tog‘laridan qancha balandlikdan boshlanadi?

Daryolar suvidan cho‘kindi jinslarning cho‘kish qonuniyatlarini birinchi bo‘lib kim aniqlagan?

Dunyodagi eng baland (1054 metr) sharshara qaysi?

Niagara sharsharasi haqidagi to‘g‘ri hukmni toping.

Quyida berilgan sharsharalardan qaysi biri Afrika materigida joylashgan?

Tabiiy chuqurliklarda to‘planib qolgan suv miqdoriga nima deyiladi?

Yer yuzidagi eng katta (376 ming kvadrat kilometr) ko‘l qaysi?

Dunyodagi eng chuqur ko‘l Baykal bo‘lib, uning chuqurligi qancha?

Pomir tog‘laridagi Sarez ko‘li qanday ko‘llar sirasiga kiradi?

Quyidagilardan oqar ko‘llarni toping.

Baykal ko‘liga 300 dan ortiq daryo quyilib …

Dunyodagi eng sho‘r ko‘l (1 litr suvida 270 gramm tuz mavjud) qaysi?

Sho‘r ko‘llardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

1) tuz olinadi;

2) baliqchilik rivojlantiriladi;

3) ayrim kasalliklar davolanadi;

4) parrandachilik rivojlantiriladi;

5) balchiqdan ko‘plab kasalliklarni davolashda ishlatiladi;

6) aholi va xo‘jalik ichimlik suvi bilan ta’minlanadi.