Yerning suv qobig‘i - gidrosfera mavzusidan test savollariGidrosferadagi suvning katta qismini qaysi suvlar egallaydi?

Quruqliklardagi suvning asosiy qismi qayerda to‘plangan?

Yozda daryolarga suv berib turagidan asosiy manba qaysi?

Quyidagi qaysi suvlar miqdori jihatidan deyarli bir- biriga teng?

Insoniyat foydalanishi uchun eng qulay bo‘lgan suv manbasi qaysi?

Okean- atmosfera- quruqlik- okean tizimida qanday hodisa kuzatiladi?

Dunyodagi eng chuqur va katta okean qaysi?

Qaysi okeanning ko‘p qismi doimiy muz bilan qoplanib yotadi?

Quyidagi dengizlardan qaysi biri tashqi dengiz hisoblanmaydi?

Qo‘ltiq deb nimaga aytiladi?

Atlantika okeanini O‘rta yer dengizi bilan tutashtiruvchi bo‘g‘oz qanday ataladi?

Quruqlikning suv ostidagi davomi bo‘lgan materik sayozligi nima deyiladi?

Dengiz va okeanlarning chuqurligi o‘lchaydigan asbob- bu …

Dengiz va okeanlarning yuza qismidagi suv harorati nimaga bogliq?

Quyosh nuri dengiz va okeanlarda qancha chuqurlikkacha tushadi?

Dengiz suvining har litrida o‘rtacha qancha tuz bo‘ladi?

Ushbu dengizni cho‘llar o‘ragan, suv harorati 30^\circ C dan oshadi. Suvdagi tuz miqdori 1 litrda 41 grammga yetadi. Bu ta’rif qaysi dengiz haqida?

Qora dengiz suvining har litrida necha gramm tuz bor?

Okean suvlarining uzoq masofalarga yo‘nalgan gorizontal harakati nima deb ataladi?

Uzunligi 30 ming kilometrdan ortiq bo‘lgan dengiz oqimini toping.

Qachon va kim tomonidan Mariana botig‘i zabt etildi?