Yer - quyosh sistemasidagi sayyora mavzusidan test savollari



Yerga eng yaqin bo‘lgan yulduz qaysi?

Quyosh Yerdagi …

Quyosh sistemasidagi sayyoralarni Quyoshdan uzoqligiga ko‘ra to‘g‘ri tartibda joylashtiring.

1. Yer. 2. Venera. 3. Merkuriy. 4. Yupiter

5. Uran. 6. Neptun. 7. Mars. 8. Saturn

Yerning tabiiy yo‘ldoshi Oy …

Yerdagi kuzatuvchiga Oyning …

Eski Oy ufqning qaysi tomonida ko‘rinadi?

Oyning 14- 15- kunlari … hisoblanadi.

Yulduzlarni kuzatadigan ilmiy markazlar nima deb ataladi?

Nihoyatda qizib yotgan, Yerdan juda uzoqda joylashgan osmon yoritkichlari nima deb ataladi?

Quyidagilardan qaysi biri yulduz turkumlariga kirmaydi?

Qaysi yulduz osmonda hamma vaqt bir joyda shimoliy qutb ustida turadi?

Oriyentirlash- bu …

Kim osmon yoritkichlari harakat yo‘li shaklining aylana emasligi haqida birinchi bo‘lib fikr yuritgan?

Kunduzi ufq tomonlarini nimaga qarab aniqlash mumkin?

Bir sutka, aslida, qanchaga teng?

Yer o‘z o‘qi atrofida qanday yo‘nalish bo‘ylab harakatlanadi?

Yer aylanish o‘qining Yer yuzasi bilan tutashgan ikki nuqtasi nima deyiladi?

Ekvator deb nimaga aytiladi?

Shimoliy qutb bilan janubiy qutbni tutashtiruvchi Yer yuzasidan o‘tkazilgan yarim aylana chiziqlar nima deb ataladi?

Ekvatordan qutblarga o‘tkazilgan sari parallellarning uzunligi …

Quyosh bilan Yer oralig‘idagi o‘rtacha masofa qanchaga teng?

Soatiga 1000 kilometr tezlikda uchadigan samolyot Quyoshgacha bo‘lgan masofani qancha vaqtda bosib o‘tadi?

Raketa soatiga 39600 kilometr tezlikda uchsa, Quyoshga qanchada yetib boradi?

Yerning qutb radiusi ekvator radiusidan qanchaga qisqa?

Yerning kichraytirilgan shakli- bu …

Globus va xaritalarda meridianlar va parallellar Yer yuzini to‘rga o‘xshab o‘rab olgan bo‘lib, bu to‘r fanda nima deyiladi?

Geografik kenglik deb nimaga aytiladi?

Bosh meridian sifatida qabul qilingan meridian qaysi?

Yer yuzasidagi har bir nuqtaning kenglik va uzunligi shu nuqtaning … deyiladi.

Toshkent shahrining geografik koordinatasi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.