Tabiatni muhofaza qilish mavzusidan test savollariHozirgi vaqtda sutemizuvchi hayvonlar va qushlarning nechta turini ovlash taqiqlangan?

Hozirgi vaqtda umurtqali hayvonlarning nechtaga yaqin turi qirilib ketish xavfi ostida turibdi?

YuNESKO tomonidan “Inson va biosfera” dasturi nechanchi yilda qabul qilindi?

Quyida berilgan o‘simliklarning qaysi birlari “Qizil kitobga” kiritilgan?

1) tog‘piyoz; 2) iloq; 3) kovrak; 4) kovul; 5) qoraqat;

6) selin; 7) tovsag‘iz; 8) oq cho‘p; 9) nastar;

Tabiiy suv havzalari mahsuldorligining past bo‘lishiga ko‘pincha nima sabab bo‘ladi?

1) o‘simliklarda mineral tuzlarning ko‘payishi;

2) o‘simliklarning o‘sishi uchun mineral tuzlarning yetishmasligi;

3) suvning kislotaliligi qulay bo‘lishi;

4) suvning kislotaliligi noqulay bo‘lishi;

5) turning xilma- xil bo‘lishi;

“Qizil kitob”ga qanday turlar kiritiladi.

1) soni ortib borayotgan; 2) yo‘qolib ketayotgan; 3) noyob turlar;

4) inson uchun foydali turlar; 5) soni kamayib borayotgan turlar; 6) noaniq turlar;

Qo‘riqxonalar qanday joylar hisoblanadi?

O‘zbekiston “Qizil kitob”iga umurtqali hayvonlarning nechta turi kiritilgan?

Xalqaro “Qizil kitob” nechanchi yilda yaratilgan?

Markaziy Osiyodagi biosfera qo‘riqxonalari berilgan qatorni aniqlang.

1600- yildan 1975- yilgacha qushlarning nechta kenja turi yo‘qolib ketgan?

O‘zbekiston hududida quyidagi umurtqali hayvonlarning nechtadan turi mavjud.

1) baliqlar; 2) suvda ham quruqda yashovchilar;

3) sudralib yuruvchilar; 4) qushlar; 5) sutemizuvchilar;

a) 99; b) 410; c) 79; d) 3; e) 37;

Umurtqalilarning necha foizi sutemizuvchilarga to‘g‘ri keladi?

Biosfera qo‘riqxonalarida nima o‘rganiladi?

Quyida berilgan o‘simliklarning qaysi oilaga mansubligini va hayvonlar qaysi turkumga kirishini belgilang.

I) cho‘g‘on; II) boychechak; III) oqquray; IV) yerbag‘ir;

1) loladoshlar; 2) gulxayridoshlar; 3) sho‘radoshlar; 4) burchoq qoshlar;

5) chiyildoq gekkon; 6) dengiz mushugi; 7) laqqa baliq; 8) sudak;

a) kurakoyoqlilar; b) tangachalilar; c) olabug‘a baliqlar; d) karpsimonlar;

Tabiatni muhofaza qiiish maqsadida xalqaro dastur tuzilgan. Ana shu dasturning nomi ko‘rsatilgan javobni belgilang.

O‘zbekistonning birinchi “Qizil Kitob”i qachon chop etilgan va u yo‘qolib ketayotgan qancha tur o‘simlikni o‘z ichiga olgan edi, qayta ishlangan yangi nashriga esa qancha o‘simlik turi kiritilgan?

Hayvonlarning necha foizi umurtqalilardan iborat?

Xalqaro “Biosfera va inson” dasturi nimani o‘rganadi?

Xalqaro “Biosfera va inson” dasturining vazifasini aniqlang.

Markaziy Osiyoda joylashgan q‘riqxonalarni aniqlang.

1) Qoraqum; 2) Astraxan; 3) Barguzin;

4) Sari Chelak; 5) Kandalaksha;

“Biosfera va inson” dasturining vazifalarini belgilang.

1) ekologik toza muhitni yaratish;

2) inson xo‘jalik faoliyatining kelajakdagi oqibatlarini aniqlash; 

3) biosfera boyliklaridan oqilona foydalanish;

4) inson salomatligini saqlash choralarini ishlab chiqish;

5) biosferani muhofaza qiiish choralarini ishlab chiqish;

O‘zbekistonda umurtqalilarning qancha turi mavjud?

Tabiatning nodir boyliklaridan biri Yetti og‘ayni chinori qayerda o‘sadi?

Bakteriyalar tomonidan elementar azotning atmosferaga ajratilishi (a) va ammiakning astat kislotaga aylantirilishi (b) qanday nomlanadi?