Biosfera evolyutsiyasi mavzusidan test savollariInsoniyat jamiyatining evolyutsiyasi davomida quyida berilganlarning qaysi biri o‘z ahamiyatini yo‘qotib bordi?

Noosfera tushunchasi fanga qaysi olim tomonidan kiritilgan?

Yerning genetik resurslari nimalardan tashkil topgan?

Hujayralarning paydo bo‘lgan vaqtlari to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

1) prokariot; 2) eukariot;

a) 5 milliard yil; b) 4 milliard yil; c) 3.5 milliard yil;

d) 3 milliard yil; e) 1.5 milliard yil; f) 2 milliard yil;

Biosfera evolyutsiyasining birinchi bosqichi 3 milliard yillar oldin boshlangan bo‘lib, … tugallandi.

Biosferaning birinchi davri nima deyiladi?

Biosferaning birinchi davri … hisoblanadi.

Noosfera tushunchasi kim tomonidan va qachon fanga kiritilgan?

Keyingi 100 yil davomida yer yuzining harorati necha gradusga ko‘tarilganligini aniqlang.

Biosferaning 3- bosqichi qanday kuch ta’sirida rivojlanishini aniqlang.

Ekosferani nima tashkil etadi?

Qaysi olimning tabiriga ko‘ra noosfera- inson mehnati va ilmiy faoliyati ta’sirida o‘zgargan biosferadir.

Qaysi javobda agrobakteriumga xos xususiyatlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) ichakda uchraydi;

2) tuproqda yashaydi;

3) g‘o‘za tomiri tolachalari sathida yashaydi;

4) genlari to‘xtovsiz ishlab turadi;

5) tuproqdagi gerbitsid va pestitsid qoldiqlarini zararsizlantiradi;

6) tarkibida Ti- plazmid mavjud;

7) translyatsiya jarayonini amalga oshiruvchi organoidi mavjud;

8) ayrim turlari transgen o‘simlik olishda foydalaniladi;

9) hujayra po‘sti mureindan iborat;

10) hujayra po‘sti pektindan iborat;