Markaziy nerv sistemasining tormozlanishi mavzusidan test savollariMarkaziy nerv sistemasida tormozlanishni birinchi bo‘lib qaysi olim kashf etgan?

Nutqning paydo bo‘lishiga nima sabab bo‘lgan?

Tetiklik va uyqu vaqtidagi harakatlarning tormozlanishi qaysi neyronlar guruhiga bog‘liq?

Tashqi tormozlanish xillari berilgan qatorni toping.

Quyidagi omillardan qaysi biri ovqatlanish oliy markazini tormozlaydi?

Tormozlanish odamda qaysi kasallik yuzaga kelishining oldini oladi?

Tashqi tormozlanish …

Qaysi organoid bitta membrana bilan o‘ralgan bo‘lib, kattaligi 0.2-0.8 mikrometrga teng?

Qaysi javobda nerv tizimining tug‘ma xususiyatlariga bog‘liq tormozlanish turlari to‘g‘ri berilgan?

1) tashqi tormozlanish; 2) chegaradan tashqari tormozlanish;

3) so‘nish tormozlanishi; 4) kechikish tormozlanishi;

Qaysi javobda ta’sirlovchi birinchi bor qo‘llanilgandayoq kuzatiladigan tormozlanish turlari to‘g‘ri berilgan?

1) tashqi tormozlanish; 2) chegaradan tashqari tormozlanish;

3) so‘nish tormozlanishi; 4) kechikish tormozlanishi;

Odam markaziy nerv sistemasining shartli tormozlanish turlarini belgilang.

1) tashqi; 2) so‘nuvchi; 3) chegaradan tashqari;

4) shartli so‘nish; 5) kechikish;