Ayrisimon bez mavzusidan test savollariQaysi bez balog‘atga yetish davrigacha kattalashib, so‘ngra kichiklasha boshlaydi?

Qaysi bezlarning faoliyati pasaysa, bolada vaqtidan ilgari balog‘atga yetish belgilari paydo bo‘ladi?

Ayrisimon bezda qaysi gormon ishlab chiqariladi?

Qondagi glyukoza miqdorining doimiy bo‘lishi qaysi bezning qanday gormoniorqali boshqariladi?

Paratgormon juda kamyib ketsa, organizmda qanday o‘zgarishlar yuzaga keladi?

1) nerv- muskul sistemasining qo‘zg‘achuvlanligi susayadi; 2) soch to‘kiladi;

3) suyaklar yumshab qoladi; 4) qovoqlar pirpirab uchadi;

5) tutqanoq holati yuzaga keladi; 6) qo‘llar qaltiraydi;

Qaysi gormon ta’sirida suyaklar tez sinuvchan bo‘lib qoladi?

Timozin gormoni qanday jarayonlarga ta’sir etadi?

1) bolalarning o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;

2) nerv- muskul sistemasining qo‘zg‘aluvchanligini kamaytiradi;

3) jinsiy bezlar funksiyasi pasaytiradi;

4) ayollarning jinsiy bezi funksiyasini kuchaytiradi;

5) bolaning balog‘atga yetishini susaytiradi; 

6) organizmning immunitet xususiyatini oshiradi;

7) organizmda yog‘ almashinuvini tartibga soladi.

Spazmofiliya kasalligida organizmda qanday o‘zgarish kuzatiladi?

Qaysi bezdan ishlab chiqariladigan gormon limfotsitlar hosil bo‘lishini kuchaytiradi?

Spazmofiliya organizmda qaysi elementning kamayishidan kelib chiqadi?

Qaysi kasallikda kampirlarning ovozi erkaklarnikiga o‘xshab qoladi va iyagidan soqol o‘sib chiqadi?

To‘sh suyagining orqa yuzasida qaysi ichki sekretsiya bezi joylashgan?

Necha yoshdagi odamda ayrisimon bezning eng ko‘p massasi 30- 40 grammni tashkil etadi?

Qaysi ichki sekretsiya bezi to‘sh suyagining orqa yuzasida joylashgan?