Terining tana haroratini doimiy saqlashi mavzusidan test savollariOdam terisida qanchadan ortiqroq ter bezlari joylashgan bo‘ladi?

Terining qaysi qismi organizmdan issiqlik chiqib ketishiga to‘sqinlik qiladi?

Nima uchun atrof- muhitning temperaturasi ko‘tarilsa, tanadan issiqlik ko‘p ajraladi?

Har bir soch tolasining qancha yashashi nimalarga bog‘liq?

1) odamning yoshiga; 2) tolaning uzun- qisqaligiga; 3) nerv sistemasining holatiga;

4) yog‘ qatlamiga; 5) sochning holatiga; 6) ichki sekretsiya bezlariga;

Issiqlik qaysi organlarda ayniqsa jadal hosil bo‘ladi?

Bajaradigan funksiyasiga ko‘ra, nerv sistemasi qanday xillarga ajratiladi?

Terining qaysi qavatida tashqi muhitning turli xil ta‘siriga moslashish xususiyatiga ega bo‘lgan, bu - …

Ikkinchi darajali sovuq urishida terida qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?

Tana haroratini doimiy saqlashdagi kimyoviy mexanizm qanday jarayonlarning jadalligiga bog‘liq?

Qaysi olim bundan 200 yil oldin “Og‘riq hamma xavf- xatarda odamning eng ishonchli qo‘riqchisidir, u doim ehtiyot bo‘ling, hayotingizni asrang va avaylang deb uqtiradi” deb yozgan?

Odam terisining 1 sm^2 sathida … tagacha, butun sathida esa … ga yaqin retseptor bor.