Anatomiya mavzusidan test savollariQaysi olim qalqonsimon bez kasalligini o‘rganish va davolash usullarini ishlab chiqqan?

“A’rozul- tibbiya” kitobini qaysi olim yozgan?

Tibbiyot fanidagi tadqiqotlardan ma’lum bolishicha, agar odamning sog‘ligi 100\% deb qabul qilinadigan bo‘lsa, uning necha foizi … bog‘liq bo‘ladi?

1) turmush tarziga; 2) tashqi muhit sharoitiga; 3) nasl xususiyatlariga; 4) tibbiy yordamga;

a) 10\%; b) 20\%; c) 50\%; d) 40\%; e) 30\%;

Quyida berilgan kitoblardan qaysi biri Najibuddin Samarqandiyniki bo‘lib, unda ovqatlanish parhezi batafsil bayon etilgan?

X asrning ikkinchi yarmida quyidagi qaysi kitoblar tibbiyotni o‘rganishda darslik sifatida qo‘llanilgan?

“Dastur ul- iloj” kitobini qaysi olim yozgan?

Qaysi kitobda o‘simlik va hayvon mahsulotlaridan hamda mineral moddalardan tayyorlanadigan mingdan ortiq dorilar haqida ma’lumot berilgan?

Odam qonidagi eritrotsitlarning parchalanishidan hosil bo‘lgan temir nima hosil bo‘lishi uchun sarflanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining … “Sog‘lom avlod” Davlat dasturi tasdiqlandi.

“Hidoyat” nomli kitobni qaysi olim yozgan?

Odam sog‘ligining necha foizi nasl xususiyatlariga bog‘liq?

“Sog‘lom avlod” dasturi qachon tasdiqlangan?

Tibbiyot mavzusiga bag‘ishlangan kitoblar o‘zbek titida qachondan boshlab nashr qilina boshlangan?

Qaysi vaqtda minimal bosim yuzaga keladi?

Quyidagi organlarda suvning miqdori to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

1) qon; 2) miya to‘qimasi; 3) tana muskullari; 4) suyak;

a) 84\%; b) 70\%; c) 92\%; d) 22\%;

Agar odamning sog‘lig‘i 100\% deb qabul qilinadigan bo‘lsa, uning … odamning turmush tarziga va … tashqi muhit sharoitiga bog‘liq.

Odam tanasida nimaning uzunligi 120 km, devorining sathi 40 metr kvadrat atrofida bo‘ladi?

Fiziologiya fanining rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlarni ko‘rsating.

1) R. Xudoyberdiyev; 2) U. Qodirov; 3) K. Rahimov; 4) U. Oripov; 5) V. Voxidov;

6) K. Zufarov; 7) A. Asqarov; 8) I. Ismoilov; 9) S. Asomov; 10) Ye. Mahmudov;

V. Voxidov va U. Oripovlar tibbiyot sohasining qaysi yo‘nalishiga o‘z hissalarini qo‘shganlar?

Akseleratsiya so‘zining ma’nosi nima?

Anatomiya fanining rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlarni ko‘rsating.

1) R. Xudoyberdiyev; 2) U. Qodirov; 3) K. Rahimov; 4) U. Oripov; 5) V. Voxidov;

6) K. Zufarov; 7) A. Asqarov; 8) I. Ismoilov; 9) S. Asomov; 10) Ye. Mahmudov;

I. Musaboyev tibbiyotning qaysi sohasida ishlar olib borgan?

K. Zufarov tibbiyot sohasining qaysi yo‘nalishlda ishlar olib borgan?

Anatomiya fani rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimni toping.

Ichki kasalliklarni o‘rganishga doir ilmiy ishlar olib borgan olimlarni ko‘rsating.

1) R. Xudoyberdiyev; 2) U. Qodirov; 3) K. Rahimov; 4) U. Oripov; 5) V. Voxidov;

6) K. Zufarov; 7) A. Asqarov; 8) I. Ismoilov; 9) S. Asomov; 10) Ye. Mahmudov;

Jarrohlik sohasida ish olib borgan olimlarni ko‘rsating.

1) R. Xudoyberdiyev; 2) U. Qodirov; 3) K. Rahimov; 4) U. Oripov; 5) V. Voxidov;

6) K. Zufarov; 7) A. Asqarov; 8) I. Ismoilov; 9) S. Asomov; 10) Ye. Mahmudov;

Qorin bo‘shlig‘i o‘ng tomonining yuqori qismida qaysi organ joylashgan?

Odam organizmidagi barqaror bo‘lmagan ko‘rsatkichni belgilang.

Odam organizmida suyaklarning yumshab egiluvchan bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladigan holatlarni aniqlang.

1) qalqonsimon bezning funksiyasi ortib ketsa; 2) paratgormon juda kamayib ketsa;

3) D vitamini yetishmasa; 4) paratgormon ko‘p ishlab chiqarilsa;

5) A vitamini yetishmasa;6) gipotireoz kasalligida;

Odam organizmidagi qo‘shimcha kovaklar qayerda uchraydi?

1) og‘iz bo‘shlig‘ida; 2) peshona suyaklari orasida; 3) halqum bo‘shlig‘ida;

4) hiqildoq bo‘shlig‘ida; 5) yuz suyaklari orasida;