Sutemizuvchilar sinflariga mansub chorva mollari mavzusidan test savollariQoramolning go‘shtdor zotlarini belgilang.

1) yaroslavl; 2) qalmiq; 3) xolmogor;

4) shortgom; 5) simmental; 6) qora- ola zot;

Tur taxminan necha ming yil oldin xonakilashtirilgan?

Quyida berilganlarning qaysi biri qoramolning simmental zoti uchun mos keladi?

O‘zbekistonda boqiladigan qoramolning go‘shtdor zotlari berilgan qatorni aniqlang?

1) shvis; 2) bugiyev; 3) gereford; 4) simmental;

5) qora- ola; 6) Qozog‘iston oqboshi; 7) qizil dasht;

O‘zbekistonda boqiladigan go‘shtdor qoramol zoti berilgan qatorni aniqlang.

Qorako‘l qo‘ylarining vatani qayer?

O‘zbekistonda go‘sht- yog‘ yo‘nalishida boqiladigan qo‘yni aniqlang.

Qorako‘l terining qaysi ranglari yuqori baholanadi?

Quyida berilgan qoramol zotlari xo‘jalikda foydalanish xususiyatlariga binoan qaysi guruhga mos?

1) Bushuyev; 2) Kostroma; 3) Gereford;

a) sut; b) sut- go‘sht; c) go‘sht;

Qaysi hududlarda merinos zotli qo‘ylar boqiladi?

1) Shimoliy Kavkaz; 2) Volga bo‘yi; 3) O‘zbekiston;

4) Qozog‘iston janubi; 5) Qirg‘iziston; 6) Turkmaniston;

Dag‘al junli qo‘y zotlarini aniqlang.

1) go‘sht- sut; 2) qorako‘l terili;

3) go‘sht- yog‘li; 4) go‘sht- junli;

5) po‘stinbop terili;

O‘zbekistonda boqiladigan sersut sigirni toping.

Qo‘ylar qachon xonakilashtirilgan?

Yog‘dor va uzun dumba qo‘ylari qaysi ajdoddan olingan?

Yengil yuk tortadigan ot zotini belgilang.

1) Vladimir; 2) Orlov yo‘rg‘asi; 3) rus yo‘rg‘asi;

4) Laqay; 5) Axaltekin; 6) Qorabayir;

Salt miniladigan ot zotlarini belgilang.

1) Vladimir; 2) Orlov yo‘rg‘asi; 3) rus yo‘rg‘asi;

4) laqay; 5) axaltaka; 6) qorabayir;

Og‘ir yuk tortadigan ot zotini belgilang.

Dag‘al junli qo‘ylarning juni nimadan iborat?

Dag‘al junli qo‘ylar qanday yo‘nalishdagi zotlarga ajratiladi?

O‘zbekistonda boqiladigan go‘sht- yog‘ yo‘nalishidagi qo‘y zotini aniqlang.

Go‘shtdor sigir zotlarini ko‘rsating.

1) Yaroslav; 2) Simmental; 3) Gereford; 4) Shortgorn;

5) Qizil dasht; 6) Xolmogor;7) Kostroma;

Qo‘y zotlari junining sifatiga ko‘ra qanday zotlarga ajratiladi?

Mayin junli qo‘ylarning juni nimadan iborat?

Sersut (1), sersut- go‘shtdor (2) va go‘shtdor (3) zotlarni farqlang.

a) Bushuyev; b) Simmental; c) Shortgorn;

d) Yaroslavl; e) Kostroma; f) Gereford;

Sersut- go‘shtdor sigir zotlarini ko‘rsating.

1) Yaroslavl; 2) Simmental; 3) Gereford;

4) Shortgorn; 5) Qizil dasht; 6) Xolmogor;

7) Kostroma;

Po‘stinbop teri beradigan qo‘y zotini aniqlang.

Sersut sigir zotlarini ko‘rsating.

1) Yaroslavl; 2) Simmental; 3) Gereford;

4) Shortgorn; 5) Qizil dasht; 6) Xolmogor;

7) Kostroma;

Qo‘y zotlari keltirilgan qatorni toping.

1) Romanov; 2) Arxar; 3) Hisor;

4) Merinos; 5) Muflon; 6) Bushuyev;

7) Argali; 8) Shortgorn;

Chorvachilik yengil sanoatni qaysi xomashyolar bilan ta’minlaydi?

1) yog‘; 2) teri; 3) sut;

4) jun; 5) go‘sht; 6) mo‘yna;

Qaysi qo‘y zotlarining juni dag‘al qil va tivitdan iborat?