Sutemizuvchilarning klassifikatsiyasi mavzusidan test savollariXaltali sutemizuvchilarga mansub bu hayvonlar guruhini belgilang.

Sutemizuvchilarning tovushqonsimonlar turkumiga mansub bo‘lgan hayvonlarni belgilang.

Kavsh qaytaruvchi juft tuyoqli hayvonlar guruhni aniqlang?

Sutemizuvchi hayvonlar sinfiga kiruvchi qaysi hayvonlarda bachadon bo‘lmaydi?

Tuxum qo‘yadigan sutemizuvchi hayvonlarning tana harorati (^\circ C) qancha bo‘lishini belgilang.

Nima uchun kenguruning yangi tug‘ilgan bolalari juda kichik va zaif bo‘ladi?

Yog‘i xalq tabobatida foydalaniladigan hayvonlar guruhi berilgan qatorni belgilang.

Maymunlarning asosiy tuyg‘u organi qaysi qismi hisoblanadi?

Odamsimon maymunlar guruhini aniqlang.

Primatlar turkumining qaysi a‘zolari tuyg‘u vazifasini bajaradi?

Sutemizuvchilar sinfining hasharotxo‘rlar turkumiga qaysi hayvonlar kiradi?

1) ixtiosega; 2) kutora; 3) vixuxol;

4) qo‘shoyoq; 5) sakrovchi; 6) oqtish;

7) tyin; 8) yerqazar;

Quyida berilganlar qaysi sutemizuvchi hayvonlar uchun xos: bosh miyasi sodda tuzilgan, tana harorati pastroq bo‘lib, 26- 36^\circ gacha bo‘ladi.

Keng burunli maymunlar vakili berilgan qatorni aniqlang.

Qaysi maymunlar yerda yashaydi?

Shimpanzelarga xos xususiyatlarni ko‘rsating.

1) faqat yerda yashaydi;

2) umrining bir qismini daraxtda o‘tkazadi;

3) shox va toshlardan himoya quroli sifatida foydalanadi;

4) tovush, imo- ishoralar yordamida o‘zaro muloqot qiladi;

5) o‘zining ichki kechinmalarini- qo‘rquv, hayajon, achchiqlanish, xursandchiligini yuz muskullari orqali ifodalay oladi;

6) burun kataklari keng bo‘ladi;

7) qoni to‘rt guruhga bo‘linadi;

8) qoni guruhlarga ajratilmaydi;

Katta koloniya hosil qilib yashaydigan qo‘lqanotlilarni aniqlang.

Kit va delfinlarning turlarini belgilang.

Urg‘ochilari ko‘pincha bitta junsiz va ko‘zi yumuq bola tug‘adi. Ovga bolasi bilan chiqadi. Ushbu tavsif qaysi hayvonga xos?

Yirtqichlar turkumiga mansub hayvonlarni belgilang.

1) bo‘ri; 2) lochin; 3) oqsichqon; 4) dala mushugi;

5) qoplon; 6) qirg‘iy; 7) tulki; 8) sor;

9) burgut; 10) yo‘lbars; 11) silovsin; 12) ukki;

13) suvsar; 14) norka; 15) latcha; 16) ilvirs;

17) sassiqko‘zon; 18) sher; 19) ayiq; 20) sobol;

Sutemizuvchilarning qaysi turkumini 2000 ga yaqin turi bor?

Qaysi juft tuyoqli hayvonlarning tuyog‘i ensiz va qirrasi qattiq bo‘ladi?

1) bug‘u; 2) jirafa; 3) yovvoyi echki;

4) tog‘ kiyigi; 5) los;

Qo‘lqonotlilar turkumining qaysi vakili daraxtlar kovagidan pana joy topadi?

Karkidon, zebra, qulonlar qaysi turkumga mansub?

Olako‘zan, latcha qaysi oila va turkumga mansub?

Quyidagi mo‘ynali hayvonlarni kemiruvchilar (I) va yirtqichlar (II) turkumiga ajrating.

1) norka; 2) nutriya; 3) ondatra; 4) tulki;

5) kojan; 6) sug‘ur; 7) yumronqoziq;

Quyidagi hayvonlarni turkumlari bilan juftlab ko‘rsating.

1) kojan; 2) qorsak; 3) kaputsin;

a) qo‘lqanotlilar; b) primatlar; c) yirtqichlar;

Tropik Atrikada tarqalgan tuyoqli hayvonlarni belgilang.

Qaysi hayvonning embrionlik davrida tishlari paydo bo‘lib, keyin so‘rilib ketadi?

Quyidagi hayvonlarni turkumlari bilan juftlab ko‘rsating.

1) kojan; 2) qorsak; 3) kaputsin;

a) qo‘lqanotlilar; b) primatlar; c) yirtqichlar;

Bolasi yo‘l- yo‘l tusda bo‘lgan kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqli keltirilgan qatorni belgilang.