Parrandachilik mavzusidan test savollariFaqat tuxum olish uchun ko‘paytiriladigan tovuq zotini belgilang.

Qaysi yovvoyi qushlar sanoat maqsadida va sport usulida ovlanadi?

1) oqqush; 2) kulrang turna; 3) g‘oz;

4) kaklik; 5) qarg‘a; 6) zarg‘aldoq;

7) qirg‘ovul; 8) kaptar; 9) o‘rdak;

Tuxum- go‘sht maqsadida boqiladigan tovuq zotlari berilgan qatorni toping.

1) rus oq tovug‘i; 2) nyugempshir; 3) kornuel;

4) rodayland; 5) plimutrok; 6) zagorsk;

7) lekgorn;

Qaysi qushlar guruhi sanoat miqyosida ovlanadi?

Go‘shti uchun boqiladigan tovuq zotlari berilgan qatorni aniqlang.

Beradigan mahsulotlariga ko‘ra hozirgi tovuq zotlari qanday zotlarga bo‘linadi va ularga mansub tovuq zotlarni belgilang.

1) tuxum; 2) go‘sht;

3) go‘sht- tuxum; 4) manzarali;

a) pervomaysk; b) lekgorn;

c) plimutrok; d) feniks;

Qaysi parranda indeyka deb ataladi?

Qushlarning axlati … moddalarga boy bo‘lganidan qimmatli o‘g‘it bo‘ladi.

Quyida berilgan hayvonlar bundan necha ming yil oldin xonakilashtirilgan?

1) o‘rdak; 2) tovuq; 3) tur; 4) qo‘y;

a) 7000 yil; b) 8000 yil;

c) 4500 yil; d) 3000 yil;

Tovuq zotlari to‘g‘ri berilgan javobni toping.

1) Kornuel; 2) Moskva; 3) Pekin;

4) Ukraina; 5) Plimutrok; 6) Zagorsk;

7) Nyugempshir; 8) Pervomaysk;

9) Simmental; 10) Gereford;

Ikki oylik jo‘jalarning og‘irligi 2.6 kilogramm keladi, ularning ayniqsa Pekin, Ukraina zotlari maxsus ko‘paytiriladi. Bu qaysi hayvon uchun xos xususiyatlar?

Biosfera nomini birinchi qo‘llagan olimni aniqlang.

Tovuq fabrikalarida go‘sht uchun boqiladigan yosh jo‘jalar (broylerlar) o‘stiriladigan sexlarda jo‘jalar necha kun va vazni qanchaga yetguncha boqiladi?

Nima sababdan birlamchi biosferada geterotrof prokariotlar tez ko‘paya olmagan?

Bermud orollari qaysi biogeografik viloyatga mansub?

Biogeosenozlar nimalarni o‘z ichiga oiadi?

Banyan daraxti qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

Yava, Sumatra orollari qaysi biogeografik viloyatga mansub?

Gipofizning oraliq bo‘lagidan ajraluvchi gormonni ko‘rsating.

Xonakilashtirilgan parrandalar orasida eng yirigi qaysi?

Kurka dastlab qayerda xonakilashtirilgan?

Liven zoti qaysi hayvonlar uchun xos?

Tuxum- go‘sht yo‘nalishidagi tovuq zotlarini ko‘rsating.

1) Lekgorn; 2) Pervomaysk;

3) Zagorsk; 4) Kornuel;

Tovuq (a), kaptar (b) zotlarini aniqlang.

1) Yakobin; 2) Liven; 3) Plimutrok;

4) bo‘qoq; 5) Rod aylend; 6) Bankiv;

7) ko‘k qoya; 8) Zagorsk; 9) tovus;

Kornuel zoti uchun xos bo‘lgan belgilarni ajrating.

1) tuxum yo‘nalishida boqiladi;

2) tuxum- go‘sht yo‘nalishida boqiladi;

3) go‘sht yo‘nalishida boqiladi;

4) kam tuxum qo‘yadi; 5) tuxumi mayda;

6) ko‘p tuxum qo‘yadi; 7) og‘irligi 2.5- 4 kilogramm;

8) og‘irligi 1.6- 2.4 kilogramm; 9) og‘irligi 3- 4.5 kilogramm

Tovuq zotlarini aniqlang.

1) Yakobin; 2) Liven; 3) Plimutrok;

4) simmental; 5) Rod aylend; 6) Bankiv;

7) Zagorsk; 8) Ukraina;

Tuxum- go‘sht yo‘nalishidagi tovuq zotlari berilgan qatorni aniqlang.

Lekgorn zoti uchun xos bo‘lgan belgilarni ajrating.

1) tuxum yo‘nalishida boqiladi;

2) tuxum- go‘sht yo‘nalishida boqiladi;

3) go‘sht yo‘nalishida boqiladi; 4) kam tuxum qo‘yadi;

5) tuxumi mayda; 6) ko‘p tuxum qo‘yadi;

7) og‘irligi 2.5- 4 kilogramm;

8) og‘irligi 1.6- 2.4 kilogramm;

9) og‘irligi 3- 4.5 kilogramm;