Qushlar sistematikasi mavzusidan test savollariYappaloqqushlar turkumiga kiruvchi qushlarni belgilang.

Cho‘l toshbaqalarini osmondan tosh ustiga tashlab parchalab yeydigan qushlarni belgilang.

Qaysi qushlar toshbaqani tosh ustiga tashlab parchalab yeydilar?

1) burgut; 2) boltayutar; 3) kivi; 4) kazuar;

5) qur; 6) qarqur; 7) sarisar;

Ayrim viloyatlarda qaysi yirtqich qushni “quzg‘un” deb ham yuritishadi?

Ekologiya fanining asosiy vazifalariga nimalar kiradi?

1) har xil organizmlar guruhlari va atrof- muhit omiltarining o‘zaro ta‘sirini o‘rganish;

2) organizmlarning yashash muhitiga ta‘sirini aniqlash;

3) populyatsiyalar paydo bo‘lishini o‘rganish;

4) organizmlarning tarqalish qonuniyatini o‘rganish;

5) biologik resurslardan oqilona foydalanish;

6) insonning tabiiy muhitga ta‘siri oqibatlarini oldindan aniqlash;

7) chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish;

8) zararkunandalarga qarshi kurashning samarali usullarini asoslab berish;

9) samarali agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish.

Hayvonlar hayotida ekologik omillarning qaysi biri informativ ahamiyatga ega?

Evolyutsion ekologiya nimani o‘rganadi?

Tinimsiz ilmiy- texnik rivojlanish sharoitida ekologik tanglik kelib chiqishining oldini olish choralarini ishlab chiqadigan fan bu

Ekosistema tushunchasini fanga kiritgan olimni toping.

Tarixiy ekologiya nimani o‘rganadi?

Odam hayot faoliyati tufayli bir yilda taxminan qancha kislorod va ozuqani o‘zlashtiradi?

Tirnoqlari kuchsiz rivojlangan, lekin tumshug‘i o‘tkir, qayrilgan qushni belgilang.

Sohil qushlariga qaysi qushlar turkumi misol bo‘ladi?

Bo‘yin va oyoqlari uzun, balchiqda yaxshi yuradigan, suvda suzmaydigan qushni belgilang.

Laylak qayerga uya quradi?

Afrika dashtlarida kichik gala bo‘lib yashaydigan qushni belgilang.

Go‘shti mazali bo‘lgani uchun va sport maqsadida ovlanadigan qushlarni belgilang.

Kalxat qayerlarda qishlaydi?