Qushlarning kelib chiqishi mavzusidan test savollariArxeopteriks qaysi belgilari bilan sudralib yuruvchi hayvonlarga o‘xshash?

Arxeopterikslar paydo bo‘lgan davr nomi?

Arxeopteriksda qaysi suyak bolmagan?

Nima uchun qushlarning skeleti sudralib yuruvchilarnikiga nisbatan mustahkam bo‘ladi?

Qaysi belgilari bilan qushlar sudralib yuruvchilarga o‘xshash bo‘ladi?

1) terisida bezlar bo‘lmasligi;

2) oldingi miya katta yarim sharlari va miyachasining yirikligi;

3) ayrim qismlarida muguz tangachalarini bo‘lishi;

4) nafas va qon aylanish sistemasining murakkab tuzilganligi;

5) tuxumlari sariqlikka boy;

6) tana haroratining doimiyligi;

Bitta chug‘urchuq oilasi jo‘ja boqish davrida nechtagacha qo‘ng‘izni iste‘mol qiladi?

Ilik suyagi faqat qushlar uchun xos bo‘lib, u … hosil bo‘lgan.

Qushlarning hozirgi paytda ma’lum bo‘lgan ko‘p avlodlari qaysi davr oxiriga kelib paydo bo‘lgan?

Noallel genlarning o‘zaro ta‘siri natijasida organizmda yangi, ota- onada yo‘q belgilar rivojlanishining ta‘min etilishi genlarning ta‘siri deb ataladi.

Qadimiy odamlardan qaysi biri 150- 250 ming yil avval paydo bo‘lib, asosan sovuq iqlim sharoitida (muzliklar davrida) yashagan?

Qushlarning sudralib yuruvchilarga o‘xshashlik belgilarini ajrating.

1) miyachasi kuchli rivojlangan; 2) qon aylanishi murakkab;

3) terisida bezlari deyarli bo‘lmaydi; 4) patlari, terisi muguzli;

5) tuxumida sariqligi ko‘p; 6) tana harorati doimiy; 7) embrionining tuzilishi;

8) bir marta olgan havosi bilan ikki marta nafas oladi;