Qushlarning yashash tarzi va mavsumiy hodisalarga moslanishi mavzusidan test savollariQanday qushlar uya quradigan qushlar deyiladi?

Bizdagi bulbullar qayerlarda qishlaydi?

Yo‘ldoshli sutemizuvchilarga qaysi hayvonlar kiradi.

Uchib ketuvchi qushlar guruhini aniqlang.

1) bulbul; 2) qorayaloq; 3) zarg‘aldoq; 4) mayna;

5) chittak; 6) bedana; qaldirg‘och; 8) qoraqush;

Qushlarning mavsumiy uchib ketishi nima ta’sirida paydo bo‘lgan?

Qaysi qushlar joyi issiq, oziq yetarli bo‘lishiga qaramasdan, erta uchib ketadi?

O‘troq qushlar guruhi berilgan qatorni aniqlang.

1) zag‘cha; 2) ko‘kkaptar; 3) olaqarg‘a;

4) mayna; 5) qorayaloq; 6) kaklik;

7) g‘oz; 8) o‘rdak; 9) bulbul;

Qaysi qush Markaziy Afrika va Janubiy Osiyoda qishlaydi?

Tanasining orqasi ko‘kimtir- qora, qorin tomoni oq peshona va bo‘yni qizg‘ish- qo‘ng‘ir. Bu belgilar qaysi qush uchun xos?

Nima uchun qushlar tez- tez oziqlanadi va hayotining asosiy qismini oziq axtarish bilan o‘tkazadi?

Suv havzalarida yashovchi qushlardan qaysilari suvda suza oladi?

1) ko‘kqo‘ton; 2) turna; 3) churrak;

4) suqsun; 5) laylak; 6) yovvoyi o‘rdak;

7) baliqchiqush;8) kulrang g‘oz;

Qaysi qushda shartli reflekslar tez va oson hosil bo‘ladi?

Qaysi qushlar kech kuzda uchib keta boshlaydi?

Qish bo‘lmaydigan tropik mintaqalarda yashaydigan qushlarning uchib ketishi … iborat.

Qushlarning har bir qoplovchi pati … iborat.

O‘rdaklar qayerlarda qishlaydi?

1) Osiyoning janubida; 2) Shimoliy Afrikada;

3) Janubiy Afrikada; 4) Markaziy Amerikada;

5) Yevropada; 6) Hindistonda; 7) Xitoyda;

8) O‘zbekistonning janubidagi suv havzalarida;

Quyida berilgan qushlar qayerlarda qishlashi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) O‘rta Osiyoda yashaydigan laylaklar; 2) Yevropa laylaklari;

3) bulbullar; 4) qaldirg‘ochlar;

a) tropik Afrika; b) Afrika va Hindiston;

c) Shimoliy Hindiston; d) Janubi- Sharqiy tropik Afrika;

Qanday qushlar guruhining doimiy qishlov joyi bo‘lmaydi?

1) ko‘chmanchi; 2) uchib o‘tuvchi;

3) uchib ketuvchi; 4) o‘troq;

O‘rta Osiyo laylaklari qayerda qishlaydi?

Uchib ketuvchi qushlarni belgilang.

Qishlash uchun shimoliy hududlardan o‘lkamizga uchib keladigan qushni aniqlang.

O‘troq (a) va ko‘chib yuruvchi (b) qushlarni ko‘rsating.

1) qorayaloq; 2) mayna; 3) kaklik;

4) zag‘cha; 5) musicha; 6) chittak;

Qushlarning bahorda o‘z vatanlariga uchib kelishi nima bilan bog‘liq?

O‘troq qushlarni belgilang.