Qushlarning ko‘payishi va rivojlanishi mavzusidan test savollariQaysi qushlar jo‘ja ochadi?

1) laylak; 2) bedana; 3) qarg‘a;

4) kaklik; 5) pingvin; 6) qirg‘ovul;

7) lochin; 8) ukki; 9) qur.

Quyidagi qaysi qushning tuxumidan jish bola chiqmaydi?

Evolyutsiya nazariyasining muallifi kim?

Qaysi hayvon qo‘ygan tuxumlarining rangi, shakli va hajmi in egalarninig tuxumlariga o‘xshash bo‘ladi?

Hayvonlar va o‘simliklarning janubdan shimolga tarqalishida nima cheklovchi omil hisoblanadi?

Surxondaryo viloyati Teshiktosh g‘oridan topilgan odam suyaklari odam evolutsiyasining qaysi bosqichiga kirishi va qanday nomlanishini belgilang.

Qaysi qushlar jufti uzoq yillar davomida saqlanadi?

Tuxumdan jo‘jalar rivojlanishida suvga bo‘lgan ehtiyoj qanday qondiriladi?

Jo‘ja ochadigan qushlar guruhini aniqlang.

1) laylak; 2) bedana; 3) qarg‘a;

4) kaklik; 5) pingvin; 6) qirg‘ovul;

7) lochin; 8) ukki; 9) qur

Qaysi qushlarning jo‘jasi zaif bo‘lib, tanasi yalang‘och holda tuxumdan chiqadi?

Qushlarning ko‘payish davri nimaga bog‘liq bo‘ladi?

Musicha yil davomida necha marta jo‘ja ochadi?

Qush tuxumining tuzilishi to‘g‘ri berilgan qatorni aniqlang.

1) po‘chog‘i; 2) po‘choqosti pardasi; 3) havo kamerasi;

4) oqsil; 5) lipid qavat; 6) oqsil ipcha; 7) sariqlik pardasi;

8) embrion; 9) sariqlik; 10) embrion diski

Ay rim vaqtlarda boshqa qushlarning tuxumi va jo‘jasini yeydigan qushni aniqlang.

Uyasini yerga quradigan qushlar guruhini aniqlang.

Uya qurmaydigan qushlarni aniqlang.

Ko‘pgina donxo‘r qushlar jo‘jasi nima uchun umurtqasiz hayvonlarhisobiga oziqlanadi?