Nerv sistemasi va sezgi organlari mavzusidan test savollariQuyidagi hayvonlarga mos nerv sistemasi to‘g‘ri berilgan javobni toping?

1) yomg‘ir chuvalchangi; 2) gidra; 3) lansetnik; 4) baliq;

a) to‘rsimon nerv hujayralari; b) qorin nerv zanjiri, halqum atrofi nerv halqasi;

c) nerv naychasi; d) bosh miya, orqa miya;

Bloksimon nerv markazi qayerda joylashgan?

I. P. Pavlov nerv sistemasining hujayra, to‘qima organlari va sistemalarining ishini boshqarish, tartibga solish va ularning bir- biri bilan o‘zaro bog‘lanishini ta’minlanishi qanday nomlagan?

Respublikamiz hududida umurtqali hayvonlarning qancha turi aniqlangan?

Periferik nerv sistemasining kasalliklarini aniqlang?

... ning imagosi oziqlanmaydi.

Odamni tashqi muhit va atrofdagi boshqa odamlar bilan bog‘lanishi, muomalasi, tashqi muhit sharoitiga moslashuvini ta’minlanishi I.P. Pavlovning ko‘rsatishicha, nerv sistemasining qaysi funksiyasiga kiradi?

Odam embrioni rivojlanishining qaysi davrida bosh miyadagi pushta va egatlarning rivojlanish darajasi shu davrdagi maymunlarning bosh miyasi rivojlanishiga teng bo‘ladi?

Shartli reflekslarning markazlari qayerda joylashgan?

Simpatik nerv sistemasining yadrolari ... joylashgan.

Orqa miyada joylashgan nerv markazlarining ishi buzilsa, muskullarda nima ro‘y beradi?

Xotira nerv sistemasining qaysi qismi bilan bog‘liq?

… nerv sistema skelet muskullaridagi moddalar almashinuvini boshqaradi.

Qaysi kasallikda ko‘p terlash, asabiylashish, uyqusizlik, yurak urishining kuchayishi, odamning ozishi kuzatiladi?

Uzunchoq miyada qanday markazlar joylashgan?

1) nafas olish; 2) ovqat hazm qilish bezlarining shira ajratishi; 3) harakat;

4) aksa urish, yo‘talish; 5) moddalar almashinuvi;