Umurtqasiz va umurtqalilar (xordalilar) ning qon aylanish sistemasi mavzusidan test savollariQushlarning issiq qonli hayvon bo‘lishiga nima sabab bo‘ladi?

Qontomirlarida aralash qon oqadigan hayvonlar guruhini aniqlang?

Turlararo o‘simlik duragaylarida hosilsizlikni bartaraf etish uchun bajariladigan ishni belgilang?

Yuragida faqat venoz qoni bor hayvonlar guruhini aniqlang?

Qon aylanish sistemasi yopiq bo‘lgan hayvonlar guruhini aniqlang?

1) nereida; 2) bitiniya; 3) yomg‘ir chuvalchangi; 4) o‘rgimchakkana;

5) qum chuvalchang; 6) baqachanoq; 7) asalari; 8) kana;

Qon aylanish sistemasi yopiq bo‘lgan umurtqasiz hayvonlar guruhini toping?

1) nereida; 2) bitiniya; 3) tut ipak qurti; 4) qum chuvalchang;

5) askarida; 6) ostritsa; 7) eyzeniya; 8) osminog;

Quyida berilgan hayvonlarning yuragi necha kamerali ekanligini belgilang?

1) baliq; 2) salamandra; 3) ilon; 4) ko‘rshapalak;

a) 4 kamerali; b) 3 kamerali; c) 2 kamerali; d) 1 kamerali;

To‘rt kamerali yurakka ega bo‘lgan hayvonni ko‘rsating?

Ochiq qon aylanish sistemasiga ega bo‘lgan hayvonlarni belgilang?

1) suv shilling‘i; 2) lansetnik; 3) salamandra; 4) qisqichbaqa;

5) timsoh; 6) may qo‘ng‘izi; 7) yomg‘ir chuvalchangi; 8) asalari;

Qanday hayvonlar sovuqqonli hayvonlar deb yuritiladi?

Yuragi 2 kamerali bo‘lgan hayvonlar guruhini belgilang?

1) skat; 2) baqa; 3) qurbaqa; 4) qirg‘ovul;

5) chumchuq; 6) akula; 7) kit; 8) manta; 9) triton;

Hayvonlarning qaysi tip vakillarida qon aylanish sistemasi ochiq (1), qaysilarida yopiq (2)?

a) mollyuskalar; b) halqali chuvalchanglar; c) bo‘g‘imoyoqlilar;

d) xordalilar; e) yumaloq chuvalchanglar;

Qaysi hayvonlar tipining vakillarida qon aylanish sistemasi ochiq (1), yopiq (2)?

a) halqali chuvalchanglar; b) mollyuskalar; c) bo‘g‘imoyoqlilar; d) xordalilar;

Quyidagi hayvonlarning qaysi birlari tanasida aralash qon oqadi?

1) ko‘l baqasi; 2) cho‘rtak baliq; 3) itbaliq;4) kvaksha; 5) taroqli triton;

6) bo‘z echkiemar; 7) kalxat; 8) zubr; 9) sayg‘oq; 10) xumbosh;

11) kapcha ilon; 12) cho‘l toshbaqasi;

Quyidagi organizmlarning qaysi birlari qon aylanish sistemasiga ega emas?

1) oq planariya; 2) yomg‘ir chuvalchangi; 3) lansetnik; 4) o‘rgimchak; 5) askarida;

6) qoramol solityori; 7) suv shilliqqurti; 8) exinokokk; 9) baqachanoq;

10) daryo qisqichbaqasi; 11) jigar qurti;

Hozirgacha ma’lum bo‘lgan umurtqalilar turlarining deyarli yarmini ... tashkil etadi.

Katta odam organizmida ter bezlari ayirishi natijasida bir kecha-kunduzda ajraladigan ter miqdorini, uning tarkibidagi osh tuzi va azot qoldig‘ining miqdorini aniqlang?

Odam organizmida qaysi vitamin yetishmasligi natijasida teri quruqlashib yoriladi, nafas yo‘llari va oshqozon-ichak ichki qavatining yallig‘lanishi kasalliklari yuzaga keladi?

Kolit kasaligi qaysi a’zoning yallig‘lanishi natijasida kelib chiqadi?

Ter va yog‘ bezlari terining qaysi qavatida joylashgan?

Terining qaysi qismida qon va limfa tomirlari bo‘ladi?

Bitta yopiq qon aylanish doirasiga ega bo‘lgan organizmlarni ko‘rsating.

1) lansetnik; 2) bo‘rtma nematoda; 3) iskabtopar; 4) kulrang satir;

5) podalariy; 6) o‘troq dengiz ko‘p tukli chuvalchangi;

Dengiz cho‘chqasi, dengiz tulkisi, dengiz mushugining qon aylanish sistemasidagi o‘xshashlik(lar)ni aniqlang?

1) yuragi 4 kamerali, issiqqonli hayvonlar;

2) yurak qorinchasidan chiquvchi qontomirida arterial qon bo‘ladi;

3) qon aylanish sistemasi ikki doiradan iborat;

4) qon aylanish sistemasi yopiq;

5) o‘pka arteriyasida venoz qon bo‘ladi;