Xordalilar tipi mavzusidan test savollariQuyidagi belgilar bo‘yicha baqa bilan baliq o‘rtasidagi o‘xshashlikni aniqlang.

Xordalilar tipiga kiradigan sinflarni ketma- ketligining to‘g‘riligini aniqlang.

Tog‘ayli baliqlar guruhini belgilang.

Mollyuskalar chig‘anog‘ining pishiqligi va qattiqligi qaysi moddaga bog‘liq?

Qaysi hayvonlar faqat bitta tipdan iborat.

Umurtqali hayvonlar nechta sinfga bo‘linadi?

Odam organizmining quyida keltirilgan a’zolarida joylashgan retseptorlar sonini aniqlang.

1) terining 1 sm^2 sathida; 2) butun tana sathida; 3) barcha ichki a’zolarda;

a)1 milliard; b) 500- 600; c) 200- 400; d) 2 milliard; e) 6 million; f) 8 million; g) 250- 400

Qaysi maymunning ba’zi ichki sekretsiya bezlari jarrohlik yo‘li bilan odamga o‘tkazilganda bu bezlar o‘z ishini normal bajaravergan?

Organizmda qaysi tuzlar almashinuvining buzilishi sababli raxit kasalligi kelib chiqadi?

Embrionning tuxum ichida rivojlanishining uzoqroq o‘tishiga nima sabab bo‘ladi?

RR vitamin qaysi mahsulot tarkibida bo‘ladi?

1) jigar; 2) sut; 3) buyrak; 4) mol go‘shti; 5) tuxum sarig‘i;

6) o‘rik; 7) no‘xat; 8) sariyog‘; 9) baliq yog‘i; 10) loviya;

Gipernefroma kasalligida qaysi gormon ko‘p hosil bo‘ladi?

Yosh bolalarda kalsiyning yetishmasligi qanday kasallikka olib keladi?

Nos chekuvchilarda qaysi kasalliklar ko‘p uchraydi?

1) og‘iz bo‘shlig‘i raki; 2) qizilo‘ngach raki; 3) o‘n ikki barmoqli ichak raki;

4) me’da raki; 5) yo‘g‘on ichak raki; 6) o‘pka raki;

Odam embrioni tuxum yo‘lida qancha vaqt bo‘ladi?

Quyida berilganlarni lermentlar (1) va gormonlarga (2) ajrating.

a) amilaza; b) timozin; c) ptialin; d) tiroksin;

e) melatonin; f) pepsin; g) laktotrop; h) tripsin;

O‘zbekiston chuchuk suv havzalarida tarqalgan qisqichbaqasimonlarni o‘rgangan olim- ...

Faqat oldingi (a), oldingi va orqa (b) hamda faqat orqa oyog‘i (c) barmoqlari orasida parda tortilgan hayvonlarni ko‘rsating.

1) yexidna; 2) urchuqsimon kaltakesak;

3) taqaburun; 4) o‘rdakburun; 5) baqa; 6) timsoh;