Aniq integral mavzusidan test savollariIntegralni hisoblang: \int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{sinx}dx

Integralni hisoblang: \int_{0}^{e^{2}-1}{\frac{dx}{x+1}}

Hisoblang: \int_{0}^{2}{(}1-2x)^{2}dx

Hisoblang: \int_{0}^{\frac{\pi }{4}}{s}in2xdx

Integralni hisoblang: \int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{cos2xdx}

Integralni hisoblang: \int_{-\frac{\pi }{2}}^{0}{cos3xdx}

Hisoblang: \int_{-1}^{2}{|}2-x|dx

Hisoblang: \int_{0}^{\frac{\pi }{4}}{(}1+tg^{2}x)dx

Hisoblang: \int_{0}^{1}{(}3x-1)^{2}dx

Hisoblang:\int_{\frac{\pi }{4}}^{-\frac{\pi }{4}}{cos2xdx}

Hisoblang: \int_{-2}^{3}{|}3-x|dx

Hisoblang: \int_{-1}^{0}{(}2x+1)^{2}dx

Hisoblang: \int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{2}}{(}1+ctg^{2}x)dx

Hisoblang: \int_{-1}^{0}{(}1+3x)^{2}dx

Integralni hisoblang: \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{sin5xdx}

Integralni hisoblang: \int_{e}^{2e}{\frac{1}{2x-e}}dx

Integralni hisoblang: \int_{0}^{2\pi }{|}sinx|dx

Integralni hisoblang: \int_{0}^{\frac{\pi }{6}}{s}in2xdx

To‘g‘ri chiziq bo‘ylab harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi V(t)=3t^{2}-2t+2 (m/s) tenglama bilan ifodalanadi. Harakat boshlangandan 3 sekund o‘tgunga qadar bu nuqta qancha masofani (m) bosib o‘tadi?

Ushbu v(t)=(t^{2}+t) \frac{m}{sek} tezlik bilan to‘g‘ri chiziq bo‘ylab harakatlanayotgan moddiy nuqta dastlabki 6 sek vaqt oralig‘ida qancha masofani bosib o‘tadi?

a ning qanday qiymatlarida \int_{0}^{2}{(}t-log_{2}a)dt=2log_{2}\frac{2}{a} tenglik o‘rinli bo‘ladi?

Hisoblang: \int_{-2}^{0}{(}|x|+1)dx

Hisoblang: \int_{\frac{\pi }{12}}^{\frac{\pi }{4}}{\frac{dx}{\sin ^{2}2x}}

v(t)=t^{2}-t+1 \frac{m}{sek} tezlik bilan to‘g‘ri chiziq bo‘ylab harakatlanayotgan moddiy nuqta dastlabki 6 sekund vaqt oralig‘ida qancha masofani bosib o‘tadi?

Hisoblang: \int_{0}^{ln3}{(}e^{2t}-e^{-\frac{1}{2}})dt

\int_{0}^{4}{\frac{dx}{0.5x+1}} ni hisoblang.

\int_{0}^{9}{\sqrt[3]{x\sqrt{x}}}dx ni hisoblang.

\int_{4}^{9}{(}\frac{2x}{5}+\frac{1}{2\sqrt{x}})dx ni hisoblang.

\int_{0}^{1}{\sqrt{x\sqrt[3]{x\sqrt[4]{x}}}dx} ni hisoblang.

\int_{0}^{1}{\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}dx ni hisoblang.