Boshlang‘ich funksiyani topish qoidalari mavzusidan test savollariUshbu f(x)=2x-\frac{1}{x^{2}}-cos2x funksiyaning boshlang‘ich funksiyasini toping.

Ushbu f(x)=1-\frac{1}{\cos ^{2}3x} funksiyaning boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Ushbu 2sin3x funksiya uchun boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y^{'}=2y tenglamaning yechimi bo‘ladi?

Ushbu f(x)=x^{3} funksiyaning (2;1) nuqtadan o‘tuvchi boshlang‘ich funksiyasini toping.

Quyidagi funksiyalarning qaysi biri uchun F(x)=2cosx+sinx+c funksiya boshlang‘ich funksiya bo‘ladi?

Agar y=f(x) funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi F(x) bo‘lsa, 2f(2x) funksiyaning boshlang‘ich funksiyasini toping.

f(x)=2\cos ^{2}x funksiya boshlang‘ich funksiyaning umumiy ko‘rinishini ko‘rsating.

f(x)=-x+\frac{x^{2}}{2} funksiyaning (6;0) nuqtadan o‘tuvchi boshlang‘ich funksiyasini toping.

f(x)=1+\frac{1}{cos^{2}4x} funksiya boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Ushbu f(x)=1+\frac{1}{sin^{2}4x} funksiya boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Ushbu 3\sin 2x funksiya uchun boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini ko‘rsating.

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri 2y^{'}=y tenglamaning yechimi bo‘ladi?

Ushbu 2\cos 3x funksiya uchun boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y^{'}=3y tenglamaning yechimi bo‘ladi?

f(x)=x^{2} funksiyaning (3;2) nuqtadan o‘tuvchi boshlang‘ich funksiyasini toping.

Ushbu F(x)=x-\frac{x^{2}}{2} funksiyaning (6;0) nuqtadan o‘tuvchi boshlang‘ich funksiyasini toping.

Agar F'(x)=x+2 va F(2)=2 bo‘lsa, F(x) funksiyani aniqlang.

F(x)=3tgx+5x+c funksiya quyidagi funksiyalardan qaysi birining boshlang‘ich funksiyasi?

Agar y=F(x) funksiya y=f(x) funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi bo‘lsa, y=f(\frac{x}{2}) funksiyaning boshlang‘ich funksiyani toping.

Ushbu f(x)=\sin ^{2}2x funksiya uchun boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini toping.

Agar F'(x)=cosx+2x va F(\pi /2)=3 bo‘lsa, F(x) ni toping.

Ushbu f(x)=\sin ^{2}2x funksiyaning boshlang‘ich funksiyasini toping.

Agar F'(x)=2x-1 va F(1)=2 bo‘lsa, F(x) ni toping.

Ushbu f(x)=sinx\cdot \cos 2x funksiya boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishini ko‘rsating.

F(x)=ctgx-2x+C quyidagi funksiyalardan qaysi birining boshlang‘ich funksiyasi?

Agar y=F(x) funksiya y=f(x) funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi bo‘lsa,y=2f(-2x) funksiyaning boshlang‘ich funksiyani toping.

Ushbu f(x)=ctg^{2}x funksiyaning boshlang‘inch funksiyasini toping.

Agar f^{'}(x)=\frac{1}{x\cdot \ln 10}+10x+5 va f(1)=6 bo‘lsa, f(x) ni toping.

Quyidagilardan qaysi biri f(x)=\sin 2x\cdot cosx funksiya boshlang‘ich funksiyasining umumiy ko‘rinishi?