O‘simliklar evolyutsiyasi mavzusidan test savollariYopiq urug‘li o‘simliklar qaysi davrda paydo bo‘lgan?

Yopiq urug‘li o‘simliklarning yer yuzida boshqa o‘simlik guruhlariga nisbatan hukmron bo‘lishi sabablar qaysilar?

1) urug‘ bilan ko‘payishi; 2) ildizlarining yaxshi rivojlanganligi;

3) shamol yordamida changlanishi;

4) urug‘larining odamlar yordamida tarqatilishi;

5) turli yo‘llar bilan changlanishi; 6) qo‘sh urug‘lanish;

7) urug‘ning meva ichida yopiq joyda bo‘lishi;

Yopiq urug‘li o‘simliklar qancha yil ilgari va qaysi o‘simliklardan kelib chiqqan?

Quyida berilgan o‘simliklardan qaysi birlarining faqat qazilma holdagi qoldiqlari topilgan?

1) psilofit; 2) paporotnik; 3) riniya;

4) plaun; 5) kuksoniya; 6) ulva;

Yer yuzida hozirgi paytda hukmron bo‘lgan o‘simliklar berilgan qatorni belgilang.

Quyida berilgan o‘simliklar bundan necha million yillar oldin paydo bo‘lgan?

1) ochiq urug‘lilar; 2) yopiq urug‘lilar; 3) yo‘sinlar;

a) 400- 230; b) 200; c) 250- 260; d) 100- 110; e) 140

Hozirgi kunda yer yuzida qaysi o‘simliklar guruhi hukmron hisoblanadi?

Faqatgina yopiq urug‘lilarga xos bo‘lgan xususiyatlarni belgilang.

1) yorug‘likka talabi kattaligi; 2) gulning bo‘lishi;

3) vegetativ a’zolarining rivojlanganligi;

4) qo‘sh urug‘lanish; 5) urug‘larining qanotchali, uchma bo‘lishi;

6) urug‘ning meva ichida bo‘lishi; 7) hayotiy shakllarining xilma- xil bo‘lishi;

8) namlikka talabining yuqori bo‘lishi; 9) turli yo‘llar bilan changlanishi;

Qazilma holida topilgan dastlabki quruqlik o‘simliklarini belgilang.

1) kuksoniya; 2) sershox qirqbo‘g‘im;

3) jigar moxi; 4) asteroksilon;

5) riniya; 6) magnoliya;

7) bennettit; 8) psilofit;

Palmaga yoki daraxtsimon paporotniklarga o‘xshagan qadimgi ochiq urug‘li o‘simlik- sagovniklar qayerda uchraydi?

Yopiq urug‘li o‘simliklarning boshqa o‘simlik guruhlariga nisbatan yaxshiroq moslashishi va hukmron bo‘lib olishi sabablarini ko‘rsating.

1) urug‘dan ko‘payishi; 2) turli yo‘llar bilan changlanishi;

3) qo‘sh urug‘lanishi; 4) urug‘ning meva ichida yopiq holda bo‘lishi;

5) ba‘zilarida urug‘ning meva bilan tarqalishi;

6) urug‘lanlshning suvga bog‘liqligi;

Tuzilishi ibtidoiy bo‘lgan dastlabki gulli o‘simliklar … davrida paydo bo‘lgan.

Yo‘sinlarning yuksak o‘simliklardan asosiy farqini ko‘rsating.

Mox zigotasidan nima o‘sib chiqadi?

Evolyutsion jihatdan ancha yosh o‘simliklarni toping.

Gulli o‘simliklar dastlab qaysi davrda, qaysi joylarda paydo bo‘lgan?

Bir urug‘pallali o‘simliklar qaysi o‘simliklardan kelib chiqqan?

Yevropa va O‘zbekistonda qazilma holda topilgan ochiq urug‘li o‘simliklar qaysi turkumga mansub?

Bargi va ildiz tugunaklari yordamida ko‘payadigan o‘simlikni ko‘rsating.

Dastlabki o‘simliklar qanday bo‘lgan?

Suvdan quruqlikka chiqqan dastlabki quruqlik o‘simliklarida eng avval qaysi a’zo paydo bo‘lgan?

Dastlabki quruqlik o‘simliklariga tegishli ma’lumotlarni aniqlang.

1) suvo‘tlardan paydo bo‘lgan; 2) ularda ildizi bo‘lgan, bargi bo‘lmagan;

3) shoxlangan poyalari bo‘lgan; 4) shoxlari uchida sporangiylari bo‘lgan;

5) ildizi bo‘lmagan; 6) rizoidi bo‘lmagan; 7) bargi bo‘lmagan;

8) ularda dastlab poya paydo bo‘lgan; 9) ularda dastlab barg paydo bo‘lgan;

10) ulardan plaunlar va qirqbo‘g‘imlar paydo bo‘lgan;

11) ulardan yo‘sinlar va qirqquloqlar paydo bo‘lgan;

1912- yilda Shotlandiyadan topilgan dastlabki quruqlik o‘simliklari fanda nima deb atalgan?

Tirik organizmlarning suvdan quruqlikka chiqib tarqalishiga nima imkon bergan?

Qaysi javobda soya o‘simligiga xos ma’lumotlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) vatani Sharqiy Osiyo; 2) vatani Markaziy Amerika;

3) moyli o‘simlik;4) yovvoyi yem- xashak o‘simligi;

5) changchilari 10 ta; 6) gulqo‘rg‘oni oddiy;

7) mevasi dukkak;

Qaysi javobda dastlabki quruqlikka chiqqan o‘simliklarga xos ma’lumotlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) suvo‘tlardan kelib chiqqan; 2) bargi bolmagan, ildizi yaxshi rivojlangan;

3) shoxlangan poyaga ega bo‘lgan; 4) shoxlari uchida sporangiylari bo‘lgan;

5) ildizi bolmagan; 6) rizoidlari bolmagan; 7) bargi rivojlanmagan;

8) dastlab poya paydo bo‘lgan; 9) dastlab barg paydo bo‘lgan;

10) ulardan ochiq urug‘lilar kelib chiqqan;

11) ulardan yo‘sin va qirqquloqsimonlar kelib chiqqan;

Qaysi javobda riniyada mavjud bo‘lmagan organ(lar) ko‘rsatilgan?