Urinmaning tenglamasi mavzusidan test savollariy=e^{2-x}\cdot \cos \frac{\pi x}{2} funksiyaga abssissasi x_{0}=2 bo‘lgan nuqtada o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini ko‘rsating.

y=\ln x funksiyaning grafigiga abssissasi x_{0}=1 bo‘lgan nuqtada urinma o‘tkazilgan. Bu urinmaning abssissasi 15 ga teng nuqtasi ordinatasini toping.

y=4-x^{2} parabolaga abssissasi x_{0}=1 nuqtada urinma o‘tkazilgan. Bu urinmaning OY o‘qi bilan kesishadigan nuqtasining koordinatasini toping.

Ushbu f(x)=2x^{2}-1 funksiya grafigiga abssissasi x_{0}=0 bo‘lgan nuqtada o‘tkazilgan urinma tenglamasini ko‘rsating.

y=-2x^{2}-1 funksiya grafigiga abssissasi x_{0}=0 bo‘lgan nuqtada o‘tkazilgan urinma tenlamasini ko‘rsating.

y=1-2x^{2} funksiya grafigiga abssissasi x_{0}=0 nuqtada o‘tkazilgan urinma tenglamasini ko‘rsating.

Ushbu f(x)=4-x^{2} funksiya grafigining abscissa o‘qini musbat yo‘nalishi bilan kesishgan nuqtasiga o‘tkazilgan urinmasi tenglamasini yozing.

Ushbu y=2\sin \frac{x}{3} funksiya grafigining M(\frac{3\pi }{2};2) nuqtasiga o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini yozing.

Abssissasi x_{0}=0 nuqtadan y=x^{3} funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini ko‘rsating.

y=3\ln x-0.5x funksiya grafogoga abssissasi x_{0}=3 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini tuzing.

Ushbu f(x)=\cos 2x funksiyaga (\frac{\pi }{4};f(\frac{\pi }{4})) nuqtadan o‘tkazilgan urinma tenglamasini ko‘rsating.

Ushbu y=x^{2}+3x+2 funksiyaning grafigiga abssissasi x=0 nuqtada urinma o‘tkazilgan. Shu urinmaning abssissasi x=11 bo‘lgan nuqtasining ordinatasini toping.

Ushbu f(x)=x^{3} funksiya grafigining A(-1;-1) nuqtasiga o‘tkazilgan urinmasi tenglamasini ko‘rsating.

y=f(x) funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan urinma OX o‘qi bilan 45^{\circ} li burchak tashkil qiladi. Agar urinish nuqtasining abssissasi 2 ga teng va f(2)=18 bo‘lsa, urinmasi tenglamasini ko‘rsating.

Ushbu y=-x^{2}-2 chiziqning y=4x+1 to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘lgan urinmasi tenglamasini ko‘rsating.

f(x)=x-\ln x funksiyaning grafigiga o‘tkazilgan gorizontal urinmaning tenglamasini tuzing.

y=x-3x^{2} funksiyaning grafigiga x_{0}=2 nuqtada o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini yozing.

a ning qanday qiymatlarida y=a+x\ln 81 to‘g‘ri chiziq, y=9^{x}+2\cdot 3^{x+1}-x\ln 81 funksiya grafiginning urinmasi bo‘ladi?

f(x)=\log _{3}(2x+1) funksiya grafigining abssissasi x_{0}=1 nuqtasiga o‘tkazilgan urinma tenglamasini ko‘rsating.

y=\sqrt{(5-x^{\frac{2}{3}})^{3}} egro chiziqqa M(1;8) nuqtadan urinma o‘tkazilgan. Bu urinmaning koordinata o‘qlari orasidagi kesmasi uzunligini toping.

y=\ln x funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinmaning tenglamasini yozing.

y=x^{2}-2x parabolaga uning biror nuqtasida o‘tkazilgan urinmaning burchak koeffisenti 4 ga teng. Shu urinmaning tenglamasini toping.

A(1;4) nuqtadan y=-2-\frac{2}{x} funksiyaning grafigiga ikkita urinma o‘tkazilgan. Urinish nuqtalari abssissalarining yig‘indisini toping.