O‘simliklar va atrof-muhit mavzusidan test savollariTo‘qaylarda o‘sadigan o‘simliklar guruhini belgilang.

Ko‘n zavodlarida ko‘p foydalanish natijasida qaysi o‘simlik yo‘qolib ketish arafasida turibdi?

Yaylovlarda o‘sadigan o‘t o‘simliklarni belgilang.

Qaysi olim rahbarligidagi ishlar natijasida cho‘ldagi o‘simliklarning jazirama issiq va suvsizlikka chiday olish sirlari ochildi?

Quyida berilgan o‘simliklar qayerlarda ko‘proq o‘sadi?

1) eshakmiya; 2) shirinmiya; 3) itqo‘noq;

4) oqqayin; 5) betaga

a) yaylovda; b) tog‘da; c) cho‘lda;

d) to‘qayda; e) adirda.

Adirlarda keng tarqalgan dorivor o‘simlikni belgilang.

Qaysi o‘simlik “omonqora” deb ham nomlanadi?

Sahroi Kabirda quyidagi o‘simliklardan qaysi birining yovvoyi turi hozirgacha saqlanib qolgan?

Nima uchun yaylovlarda o‘sadigan o‘simliklarning bo‘yi past bo‘ladi?

1) iqlimi sovuq va nam;

2) vegetatsiya davri qisqa;

3) iqlimi issiq va quruq;

4) tuprog‘i och qo‘ng‘ir, unumdorligi past;

5) tuprog‘i bo‘z tuproq, unumdorligi past;

6) qishin-yozin kuchli shamol esib turadi.

Toron, sug‘uro‘t, betaga o‘simliklari qayerda keng tarqalgan?

Quyidagi o‘simlik mevalari qanday maqsadlarda ishlatilib kelinganligini belgilang1) bug‘doy; 2) qoraqat; 3) alqor; 4) yersovun,a) zeb-ziynat tayyorlanadi; b) ziravor; c) dorivor; d) oziq-ovqat.

Urug‘ida zaharli moddalar to‘planadigan o‘simliklarni aniqlang.1) shivit; 2) kampirchopon; 3) mastak; 4) zira; 5) shaftoli; 6) achchiqbodom.

Quyidagi o‘simliklarning yashash muhitini aniqlang.1) kovrak; 2) qo‘g‘a; 3) qatrong‘i; 4) andiz; 5) betaga;a) adir; b) cho‘l; c) yaylov; d) tog‘; e) to‘qay.

Qadimda odamlar qaysi o‘simliklardan dori-darmon tayyorlashda foydalanishgan?

Zang zamburug‘ining orahq va asosiy xo‘jayinini aniqlang.

Qaysi zamburug‘ning haqiqiy mitseliysi bo‘lmaydi, hujayrasi oval shaklida, bir yadroli?

O‘simlik shirasi bilan oziqlanuvchi o‘rgimchaksimonlar vakili -. . .

Qaysi o‘simlik quyosh chiqishi bilan gullarini yumib oladi?

Qaysi o‘simlik o‘z vegetatsiya muddatini qurg‘oqchilik davrigacha tugatadi?

Zaburug‘ning mevatanasi …

Zamburug‘larning suvo‘tlar (1) va bakteriyalar (2) dan farqini toping.

a) xlorofil yo‘qligi;

b) yadroga ega bo‘lishi;

c) bir hujayrali bo‘lishi;

d) ko‘p hujayrali bo‘lishi

Zamburug‘ va bakteriyalar bilan zararlangan o‘simliklar ularga qarshi qanday modda ishlab chiqaradilar?

Ti-plazrmidga ega bo‘lgan bakteriyani ko‘rsating.

Tik qiyaliklarda asosan … o‘sadi.

Qaysi o‘simliklar yoz oylarida suvni kam bug‘latish uchun bargini to‘kib yuboradi.

1) yantoq; 2) saksovul;

3) sigirquyruq; 4) qoraboyalich;

5) shuvoq; 6) shirinmiya;

7) baliqko‘z

Quyidagi o‘simliklarning suv tanqisligiga moslanishlarini aniqlang.

a) yantoq; b) agava;

c) ayiqtovon; d) alp o‘simliklari;

e) sigirquyruq

1) barglari qalin tuklar bilan qoplangan; 2) sersuv o‘simlik;

3) barglanning so‘liganligi; 4) vegetatsiya davri qisqa;

5) barglari mayda, qattiq.

Quyidagi o‘simliklarni suvsizlikka chidamliligiga ko‘ra guruhi bilan juftlang.

а) kserofit; b) gidrofit; c) gigrofit; d) mezofit

1) qamish; 2) suv yong‘og‘i; 3) oq jo xori; 4) marmarak

Qanday tuzilmalar lyupin va pnevmokokk S shtammi hujayrasi uchun umumiy hisoblanadi?

1) hujayra qobig‘i; 2) endoplazmatik to‘r;

3) mitoxondriya; 4) ribosoma;

5) membrana 6) sitoplazma