Bakteriyalar mavzusidan test savollariHayvon va o‘simlik qoldiqlaridan tabiatni tozalab turuvchi bakteriyalarni belgilang.

Chirituvchi bakteriyalarning oziqlanish usuli qanday ataladi?

G‘o‘za gommozini qaysi organizmlar keltirib chiqaradi?

Organizm uchun foydali bo‘lgan bakteriya?

Bakteriyalar sog‘lom g‘o‘za tupiga qanday yuqib, uning hujayralarini zararlaydi?

Stafilokokklar qaysi organlar kasalliklarini qo‘zg‘atuvchilari hisoblanadi?

Parazit bakteriyalar keltirib chiqaradigan yuqumli kasalliklarni belgilang.

Bakteriya hujayralari uchun xos bo‘lgan tuzilish xususiyatlarini aniqlang.

Xemosintezlovchi bakteriyalarni aniqlang?

Parazit bakteriyalar ta’sirida g‘o‘zada yuz beradigan gommoz kasalligining birinchi belgisini belgilang.

Bakteriya hujayrasining hayot faoliyati uchun eng muhim bo‘lgan omil?

Bijg‘ituvchi bakteriyalar ajratgan qaysi moddalar hisobiga sutning achib qolishini belgilang.

Nima uchun ko‘pchilik bakteriyalar organik moddalar yarata olmaydi?

Normal sharoitda bakteriya hujayralari har necha minutda bo‘linishini aniqlang.

Organik moddalar bilan oziqlanadigan saprofit bakteriyalar guruhini aniqlang.

1) azotobakteriyalar; 2) moy kislota; 3) temir;

4) sil; 3) sut kislota; 6) oltingugurt;

7) sirka kislota; 8) vabo; 9) chirituvchi

Haqiqiy chang tutkichlar guruhiga qaysi daraxtlar kiradi?

1) terak; 2) saksovul; 3) yantoq;

4) qayrag‘och; 5) juzg‘un; 6) siren;

7) shuvoq

Terilarni qanday bakteriyalar bilan ishlov berilgandan keyin yumshoq va mayin bo‘lib qoladi?

Qadimgi daraxtlar nima ta’sirida toshko‘mirga aylangan?

Qaysi bakteriyalar o‘simliklar ildizida yashab, havodagi erkin azotni o‘zlashtiradi?

Hayvonot va o‘simlik qoldiqlarini chirindiga, so‘ng mineral tuzlarga aylantiradigan bakteriyalarni aniqlang.

Organizmlarning nima bilan oziqlanishi saprofit deyiladi?

Bakteriyalarda qanday jinsiy jarayon kuzatiladi?

Tayoqchasimon bakteriyalar qanday nomlanadi?

O‘lat kasalligi tayoqchasi qaysi hayvonlar tanasida ko‘payadi?

1) tulki; 2) sug‘ur;

3) tovushqon; 4) yumronqoziq;

5) xongul; 6) qumsichqon;

7) tyulen

Quyida jarayonlarning qaysi biri pomidor, karamlarni konservalashda keng qo‘llaniladi?

Bakteriyalarda nima tufayli irsiy o‘zgaruvchanlik ortadi?

Nima uchun torf qatlamlaridagi o‘simlik va hayvonlar chirimay saqlanib qoladi?

Bakteriyalarni qanday fan o‘rganadi?

Xom tola olishda qaysi bakteriyalar faoliyatidan foydalanamiz?

Bakteriyalar qanday ta’sirlar natijasida tez nobud bo‘ladi?

1) quyosh nuri; 2) haddan tashqari sovuq;

3) issiqlik; 4) havoning quruqligi;

5) havoning namligi