O‘simliklarning oziq moddalar to‘plashi mavzusidan test savollariUrug‘dagi asosiy zaxira (zapas) moddalarni belgilang.

O‘simta o‘sish va rivojlanishi uchun oziq moddalarni qayerdan oladi?

O‘simliklarning mineral oziqlanishini o‘rgangan olim?

Gidroponika qanday usul?

Ikki, ko‘p yillik o‘simliklar ildizining qaysi qismida oziq moddalar to‘planadi?

O‘simlik hujayrasida qaysi moddalar to‘planadi?

1) shakar; 2) glikogen; 3) ferritin;

4) oqsil;5) kraxmal; 6) yog‘;

7) glikoprotein

Organik moddalar... hosil bo‘ladi?

Piyoz qanday qismlardan tashkil topgan?

1) tubi; 2) kurtaklari; 3) sersuv qobiqlar;

4) quruq qobiqlar; 5) po‘kak; 6) ildiz

Hayotining asosiy qismini o‘simliklarning oziqlanishini o‘rganishga bag‘ishlagan olimni belgilang.

O‘simliklarda moddalar ... harakat qiladi.

Sho‘radoshlar oilasining vakIlini aniqlang.

O‘simliklarda ovqat resurslari uchun raqobat mavjudligi qaysi olim tomonidan o‘rganilgan?