O‘simlik fiziologiyasi va bioximiyasi mavzusidan test savollariBarglarda fotosintez jarayoni natijasida dastlab hosil bo‘ladigan organik moddalarni belgilang.

Nafas olish jarayonida o‘simliklarda qanday hodisa kuzatiladi?

G‘o‘za o‘simligining rivojlanishi necha faza (davr)ga bo‘linadi?

Shuvoq o‘simligining ortiqcha suv bug‘lanishiga yo‘l qo‘ymaydigan moslamasi qanday?

Soyaga chidamli o‘simliklar guruhini aniqlang?

1) g‘o‘za; 2) qulupnay;

3) kartoshka; 4) xina;

5) kungaboqar; 6) binafsha;

7) bug‘doy

Quyida berilgan o‘simliklarning qaysi biri gullagandan keyin barg yozadi?

O‘simlik niholi mustaqil oziqlanishga o‘tib olguncha, uni qaysi modda energiya bilan ta’minlab turadi?

Poyasi va bargining shakli o‘zgargan o‘simliklar guruhini ko‘rsating.

Tanasi tuzli shiraga boy bo‘lgan seret o‘simliklar guruhini belgilang.

Barglari qor tagida qishlaydigan o‘simliklarni aniqlang.

1) gulxayri; 2) gledichiya;

3) qoqio‘t; 4) aylant;

5) achambiti; 6) sebarga.

O‘simlik hujayrasida oqsillar sintez bo‘lishi uchun suv va CO_2 dan tashqari yana nimalar bo‘lishi kerak?

Havo harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan yovvoyi o‘simliklarni belgilang?

K. Timiryazev … o‘simliklarda organik moddalar hosil bo‘lish jarayonida muhim rol o‘ynashini ilmiy asosda ishlab chiqqan.

Fotosintez jarayonida hosil bo‘lgan kislorod bargning qaysi qismidan chiqib ketadi?

Me’yoridan ortiq mineral o‘g‘it solish qaysi o‘simlik hosilini tez buzadi va odamni zaharlashi mumkin?

Barglarda hosil bo‘ladigan kraxmal qanday moddaga aylanadi va nima orqali boshqa a’zolarga boradi?

O‘simlik tanasidagi qaysi hujayralar bo‘linish yo‘li bilan ko‘payadi va o‘sadi?

Urug‘i pishiq qobiq bilan o‘ralgan o‘simliklarning urug‘iga maxsus ishlov berish dehqonchilikda nima deb yuritiladi?

Har qanday o‘simlik nasl qoldirishga harakat qiladi, ya’ni ...

O‘simliklarning nafas olish jarayoni oziqlanishidan qaysi xususiyatiga ko‘ra farq qiladi?

Azotli, fosforli, kaliyli o‘g‘itlar qaysi o‘g‘itlar turiga mansub?

Soyasevar o‘simliklarni belgilang.

O‘simliklarning o‘sishini tezlashtirishda foydalaniladigan o‘g‘itni belgilang.

Agar tuproqqa mineral o‘g‘itlar me’yoridan ortiqcha solinsa, ….

O‘simliklarda mo‘l hosil to‘planishiga yordam beruvchi o‘g‘itlarni belgilang.

O‘simlik mevalarining tez pishib yetilishiga yordam beruvchi o‘g‘it(lar)ni aniqlang.

O‘simliklarning yorug‘lik yo‘nalishiga bog‘liq bo‘lmagan harakatlanishi qanday nomlanadi?

O‘simlikning yaxshi o‘sishi va rivojlanishi, uzoq yashashi ko‘p jihatdan qaysi organga bog‘liq?

Fotoperiodizm hodisasiga ko‘ra o‘simliklar ... guruhlarga bo‘linadi.

Qaysi organizmlar oziqlanish turiga ko‘ra saprofit hisoblanadi?

1) penitsill; 2) nepentes; 3) drosera;

4) ulva; 5) batsidiya; 6) oq pupanak;

7) plaun; 8) go‘ng zamburug‘i; 9) achitqi zamburug‘i