Botanika mavzusidan test savollariQaysi o‘simliklarning bargi va poyasi yo‘q, lekin guli eng yirik gul hisoblanadi.

Qaysi zaharli o‘simlik pushti rangli gullarga va murakkab patsimon barglarga ega?

Xona o‘simliklari orasida tarqalishiga ko‘ra qaysi o‘simlik birinchi o‘rinda turadi?

Qaysi yo‘sin kimyo sanoatida va tabobatda keng foydalaniladi?

Quruqlikda yashovchilar yerdagi o‘simlik va hayvonlarning necha foizini tashkil etadi?

Guli qulpoyaning uchidagi savatchada joylashgan o‘simlikni belgilang.

Mevalar ta’mi hujayraning qaysi qismi bilan bog‘liq?

Qaysi daraxtning shox-shabbasi g‘uj bo‘lib joylashgan?

Quruqlikda o‘simliklar biomassasi umumiy biomassaning ... foizini tashkil etadi.

Isifarak gulining tuzilishiga mos belgini toping.

To‘pgulli o‘simliklarni ko‘rsating.

1) olma; 2) makkajo‘xori;

3) yong‘oq; 4) ko‘knor;

5) g‘o‘za; 6) binafsha;

7) qoqiot; 8) zubturum.

Aylant va gledichiyaning hayotiy shaklini ko‘rsating.

Madaniy o‘simliklarning 20% dan ortiq turlari tarqalgan markazni belgilang.

Ajriq, g‘umay, shirinmiya, qamish, kavrak, kuchala kabi o‘simliklarning hayotiy shaklini belgilang.

Harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan madaniy o‘simliklarni aniqlang.

Harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan yovvoyi o‘simliklarni belgilang.

Qaysi o‘simliklarning barglari ancha barvaqt to‘kiladi?

1) na’matak; 2) nastarin;

3) zarang; 4) tikandaraxt;

5) shamshod; 6) terak.

“Drozera” o‘simligiga xos xususiyatni aniqlang.

O‘simlik poydevorini aniqlang.

O‘simlikdagi qaysi hujayralar bo‘linish xususiyatiga ega?

Sanoatda tolalarni ajratishda qaysi organizmdan foydalaniladi?

O‘simliklarni ajrating.

1) korall; 2) ammonit;

3) lepidodendron; 4) trilobit;

5) sigillariya; 6) kalamit;

7) zirhli; 8) psilofit.

O‘simlik to‘qima va hujayralarini ularga xos bo‘lgan xususiyalari bilan juftlang.

a) elaksimon nay; b) asosiy to‘qima;

c) po‘kak to‘qima; d) kambiy;

e) epiderma; f) o‘tkazuvchi nay;

1) hujayralari yupqa, elastik;

2) hujayralari tirik, zich joylashgan, bir qavat;

3) hujayra qobig‘i suberin moddasi bilan shimilgan;

4) halqa shaklida o‘mashgan;

5) deyarli bir xil, yupqa devorli hujayralardan iborat;

6) epiderma ostidagi etli qavatda joylashgan;

7) barglarda hosil bo‘lgan organik moddalarni o‘tkazadi.

O‘simlik to‘qimalari uchun xos ta’riflar to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

a) asosiy to‘qima; b) mexanik to‘qima;

c) qoplovchi to‘qima; d) o‘tkazuvchi to‘qima;

e) hosil qiluvchi to‘qima;

1) hujayralari yupqa va elastik xususiyatga ega;

2) tirik zich joylashgan 1 qavat hujayralardan tashkil topgan;

3) qalin qobiqli cho‘ziq, tirik hujayralardan tashkil topgan;

4) qalin cho‘ziq, tik joylashgan hujayralardan iborat;

5) qalin qobiqli cho‘ziq o‘lik hujayralardan tashkil topgan.

Shakli o‘zgargan novda (a) va shakli o‘zgargan barg (b) ga ega bo‘lgan o‘simliklarni belgilang.

1) tokning gajaklari; 2) atirgulning tikani;

3) do‘lananing tikani; 4) kaktus tikani;

5) zirkning tikani; 6) qulupnayning gajaklari;

7) no‘xatning gajaklari;8) piyozning seret bargi.

Shakli o‘zgargan barg (a) va shakli o‘zgargan novda (b) ga ega bo‘lgan o‘simliklarni belgilang.

1) tokning gajaklari; 2) atirgulning tikani;

3) do‘lananing tikani; 4) kaktus tikani;

5) zirkning tikani; 6) qulupnayning gajaklari;

7) no‘xatning gajaklari; 8) piyozning seret bargi.

Gingko biloba o‘simliklarning qaysi bo‘limiga mansub?