O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy aspektlari mavzusidan test savollari1993-yil 4-yanvarda Markaziy Osiyo davlatlari boshliqlarining Toshkentda chaqirilgan uchrashuvidagi muhim voqeani aniqlang?

Prezident I.A. Karimov qaysi yili Shveysariyada xalqaro iqtisodiy tashkilot “Forum fond”ning IV sessiyasida nutq so‘zlagan edi?

1995-yilning 15-16-sentyabr kunlari Toshkentda qanday xalqaro anjuman o‘tkazildi?

“Sobiq Ittifoqni qqyta tiklash fojiaga aylanib ketadi” degan fikr MDH davlatlari rahbarlaridan qaysi biriga tegishli?

Quyidagilardan kirn birinchi bo‘lib “O‘zbekiston Qahramoni” unvoni va “Oltin Yulduz” medaliga sazovor bo‘lgan?

Quyidagi unvonlardan 1996-yilda ta’sis etilganlarini ko‘rsating.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ijtimoiy rivojlanishning qaysi yo‘lini tanladi?

O‘zbekistonda koreys millatiga mansub qancha odam yashaydi?

O‘zbekiston aholisining necha foizini bolalar va o‘smirlar tashkil etadi?

O‘zbekistonda jamoat birlashmalari va nodavlat tashkilotlarning soni qancha?

“Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

“Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilindi?

Mahallalarni tashkil etishga homiylik qilgan jamg‘arma qachon tashkil etilgan?

Fuqarolik jamiyatining yetuklik darajasi nima bilan belgilanadi?

Sud hokimiyati va sudyalar kimga bo‘ysunadi?

“Sudlar to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

Oliy Majlisga deputatlikka nomzod ko‘rsatish huquqiga ega tashkilotni aniqlang?

O‘zbekiston Prezidenti I.A. Karimov Oliy Majlisning qaysi sessiyasida “O‘zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari” to‘g‘risida ma’ruza qilgan?

O‘zbekistonda ahoiini ijtimoiy himoyalash tizimi tubdan o‘zgartirilgan yilni aniqlang.