Demokratik fuqarolik jamiyatini shakllanishi mavzusidan test savollariO‘zbekistonda yangi jamiyat qurishning yo‘nalishlari va tamoyillari, maqsad va vazifalari ...

Mustaqil O‘zbekistonda davlat boshqaruvi xususida tuzilgan tizimning asosi.

O‘zbekistonda Prezident farmonlari va qarorlarining ijrosini ta’minlovchi organni aniqlang?

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi bobida inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari mustahkamlangan?

Konstitutsiyaga muvofiq O‘zbekiston Respublikasida uyushmalar qanday holda jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi?

O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisi birinchi chaqiriq to‘rtinchi sessiyasi qachon bo‘lib o‘tdi?

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi hakamlik sudi qanday nom bilan aayta tashkil etildi?

O‘zbekiston respublikasida qaysi organ soliqlar joriy etadi?

Qachon konfederatsiya tariqasidagi Suveren Davlat Ittifoqi haqidagi shartnoma loyihasi ishlab chiqildi?

O‘zbekiston Respublikasida Oliy Majlis tarqatilganidan so‘ng unga qancha muddat mobaynida yangi saylovlar o‘tkaziladi?

O‘zbekiston Respublikasida qaysi organ xalqaro bitimlar va shartnomalarni tasdiqlaydi?

O‘zbekiston Respublikasida mukofotlar va unvonlarni ...

O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish ...

Toshkentda Ma’naviyat va ma’rifat markazi qachon ochildi?

1995-yil mart oyining boshlarida O‘zbekistonga rasmiy tashrif buyurgan shaxsni aniqlang.

Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy markazi tashkil etilgan tarixiy sanani aniqlang.

Qachon Mustaqil O‘zbekistonda “Do‘stlik” ordeni tasdiqlandi?

O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq qurila boshlangan jamiyatni qanday tushunasiz?

Yoshlarning “Kamolot” jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qachon e’lon qilingan?

Prezidentning “Hozirgi bosqichda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishning muhim vazifalari” mavzuidagi nutqi qaysi anjumanda so‘zlangan edi?

“Inson huquqlari bo‘yicha vakil (ombudsman) to‘g‘risida”gi qonun loyihasi qaysi anjumanda ma’qullandi?

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat va Fuqarolik kodekslari qaysi paytdan boshlab amal qilmoqda?

“Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi qonun qabul qilingan to‘g‘ri javobni ko‘rsating.

Quyidagi qonunlardan qaysilari 1995-yilda qabul qilingan?

O‘zbekiston Respublikasidagi bayram kunlari belgilab qo‘yilgan qonunni ko‘rsating.

Quyidagilardan qaysilari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlari doirasiga kiradi?

Quyidagi voqealarning qaysilari 1992-yilda bo‘lib o‘tdi?

O‘zbekiston Respublikasida mahalliy hokimiyat tizimini shakllantirish sohasida qabul qilingan qonunlarni belgilang.

O‘zbekistonda hokimiyatning mahalliy vakillik organlariga kimlar boshchilik qiladi?

O‘zbekiston Respublikasida mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish organlariga tamal toshini qo‘ygan qonunni ko‘rsating?