1918-1939- yillarda Osiyo davlatlarining iqtisodiy va siyosiy rivojlanishi mavzusidan test savollari1935 yilda “Betaraflik to‘g‘risida” qonun qabul qilgan davlat XVIII asr o‘rtalaridan boshlab qaysi davlat mustamlakasi bo‘lgan?

I jahon urushidan keyin qaysi arab davlatlari mustaqil davlatga aylandi?

Iroqda taraqqiyparvar milliy vatanparvarlik fronti tuzilgan yildan 370-yil oldin bo‘lib o‘tgan voqeani toping.

I jahon urushidan keyin qaysi arab davlatlari mustaqil davlatga aylandi?

Hindiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asos bo‘lgan hujjatni ko‘rsating.

1948-yilda qaysi davlatga ozodlik berildi?

1934- yilda Koreya xalq inqilobiy armiyasi qanday tashkil topgan?

Ko‘p partiyali siyosiy platformali prezidentlik respublikasi tarzidagi demokratik prinsiplarni qabul qilgan birinchi Osiyo davlatini aniqlang.

1936-yilda Koreya vatanparvarlari qayerda “Vatanni tiklash” jamiyatini tuzganlar?

XX asrning 20-yillari boshida Vyetnamga dominion maqomi berilishi, fransuzlar va vyetnamliklar teng huquqliligi, demokratik erkinliklar berilishi uchun kurashgan partiyani aniqlang.

Bir yilda sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) Toshkentda qishloq xo‘jalik banki ta’sis etildi.

2) Yosh xivaliklar hukumati ag‘darildi.

3) Turkistonda paxtaga davlat monopoliyasi bekor qilindi.

4) “Milliy istiqlol” tashkiloti a’zolari qamoqqa olindi.

5) “Mushtum” hajviy jurnali chiqa boshladi.

Turkistonda paxtaga o‘zgarmas davlat narxlari joriy etilgan yilni aniqlang.

1943-yilda Livanda joriy etilgan konfessional tizim bo‘yicha davlat prezidenti qaysi diniy jamoaga mansub bo‘lishi lozim edi?

Indoneziyada yagona kasaba uyushma markazi qachon tuzilgan?

Qaysi mamlakat hududi 38-parallel bo‘ylab ikkita davlatga ajratilgan edi?

Vyetnamdagi iqtisodiy inqiroz yillarini aniqlang.

AQShning Osiyodagi siyosati mag‘lubiyatga uchragach ushbu mintaqadagi qaysi davlatlar bilan Sovet Ittifoqi sanoatini rivojlantirishga ko‘maklashuvchi muhim bitimlar tuzdi?

30-yillarda yapon militaristlari qo‘lida qo‘g‘irchoqqa aylangan Pul hokimiyatini qaysi davlatlar tan olgan edi?

Tayland qirolligi 1939-yilga qadar qanday nomlangan?

1925- yilga qadar Макка va Madina shaharlari qaysi davlat tarkibida bo‘lgan?

Birinchi jahon urushining oxirlarida Vyetnamning huquqiy va siyosiy holatini ko‘rsating.

Lon Nol hokimiyat tepasiga kelgunga qadar Kambodja iqtisodiyotida qaysi sektorlar rivojlandi?

Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldin Yaponiya qaysi davlatlarning muhim koloniyalari va harbiy bazalarini bosib oldi?

Brest sulhi tuzilgan paytda (1918-y.) sovet Turkistoni va Buxoro amirligi munosabatlari siyosiy tarixida qanday voqea bo‘lib o‘tdi?