Sharqiy Yevropa va Bolqon davlatlari ikkita jahon urushi oralig‘ida mavzusidan test savollariMa’lumki 1932-yili SSSRda pasport tartibi joriy etildi. Bu paytda kimlarning pasport olishi ta’qiqlandi?

Chexoslovakiyarni bo‘lish haqidagi shartnoma imzolangan (1938-yil) Myunxen konferensiyasida qaysi davlat boshlig‘i ishtirok etmadi?

1924-yilda tuzilgan Moldaviya ASSR qaysi respublika tarkibiga kirar edi?

I Bolqon urushidan so‘ng Usmoniylar imperiyasi qo‘li ostida qolgan shahar?

Birinchi jahon urushidan so‘ng Yevropa shaharlari orasida qaysilari erkin shaharlar deb e’lon qilingan?

XX asr boshlariga qadar urug‘- qabilachilik tuzumi qoldiqlari saqlanib kelgan Yevropadagi qoloq mamlakatni aniqlang.

Sobiq sovet arboblaridan “dehqonning yelkasida kommunizmga qadam qo‘yish” g‘oyasining muallifini aniqlang.

Birinchi jahon urushi Bolgariya uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqardi?

20-yillarning boshlarida quyidagi qaysi davlatda shaxsiy diktatura o‘rnatilgan edi?

Ma’lumki, Rossiyada XX asrning 30-yillarida “Davlat ahamiyatiga molik jinoyatlar to‘g‘risida” nizom e’lon qilingan edi. Shu nizomning mazmuni qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

SSSRda 1932-yili qabul qilingan “Sotsialistik mulkni qo‘riqlash to‘g‘risida”gi qonun xalq orasida qanday nom olgan edi?

20-yillarda “sanatsiya” tartiboti qaysi davlatda o‘rnatilgan edi?

1928-yil 1-sentyabrda ...

Yevropaning qaysi davlatida XX asr boshlarigacha urug‘-qabilachilik tuzumi qoldiqlari saqlanib keldi?

1930-yillardagi qatag‘onlarni amalga oshirishda NKVD (Ichki ishlar xalq komissarligi) asosiy rol o‘ynagan. Ushbu idora qaysi tashkilot negizida tashkil qilingan edi?

“Turkiy zabon va musulmon aholining haq-huquqi toptalar, islomga qarshi hujum uyushtirilar, musulmonchilik rasm-rusmlariga rioya qilish taqiqlanar edi”. Bunday ahvol qaysi mamlakatda yuz bergan edi?

“Sharqiy alyans” - bu ...

SSSR 30-yillardagi tashqi siyosatida ...

1) xorijiy davlatlarning qarshiligiga uchradi;

2) Angliya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya va Italiya bilan aloqa o‘rnatdi;

3) Eron, Afg‘oniston, Turkiya va Mongoliya bilan hamkorlik qildi;

4) Angliya va Fransiya bilan diplomatik aloqa o‘rnatdi

20-yillar boshida sovet diplomatiyasi ...

Sobiq SSSR Bilan AQSh o‘rtasida savdo bitimlari qaysi yillarda tuzilgan?

Yangi iqtisodiy siyosat (NEP)ning afzallik tomoni nimada edi?

Bolgariyada harbiy diktatura qachon o‘rnatildi?

II jahon urushi arafasida Bolgariya tashqi siyosatda qaysi davlat bilan yaqinlasha boshlagan?

Mustaqil polyak davlatini tuzish taklifini kim o‘rtaga tashladi?

Vengriya “Antikomintern bitimi”ga qachon qo‘shilgan?

Albaniya qachon Italiya tomonidan bosib olingan?

Chexoslovakiya qachon tashkil bo‘ldi va uning tarkibiga kirgan hududlarni aniqlang.

30 yillarda Chexoslovakiyaning qaysi hududlarida fashistlarning tarafdorlari faoliyat yuritganlar?

Yugoslaviya qachon tashkil topgan?

Chexoslovakiyada dastlabki fashistik tashkilot tashkil etilganidan besh yil keyin ...