Bo‘linmaning hosilasi mavzusidan test savollariAgar f(x)=\frac{x}{1-x} bo‘lsa, f^{'}(2) ni toping.

Ushbu f(x)=\frac{x^{2}}{x^{2}-1} funksiya uchun f^{'}(-2) ni hisoblang.

f(x)=\frac{x}{x+1 }, f^{'}(-2)-?

F^{'}(1) ni toping.

F(x)=\frac{x^{2}}{x^{2}+1}

f^{'}(1) ni toping.

f(x)=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}

f^{'}(1) ni toping.

f(x)=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}

Hosila f^{'}(0) ni hisoblang.

f(x)=\frac{\cos x}{1-x}

y^{'}(1) ni hisoblang.

y=\frac{\ln x+2}{\sqrt{x}}

Agar f(x)=\frac{(x^{2}-x)}{x+2} bo‘lsa, f^{'}(2) ning qiymatini toping.

Ushbu y=\frac{x^{2}-8x+15}{x-3} funksiyaning x=2 nuqtadagi hosilasini aniqlang.

f(x)=\frac{8x\sqrt{x}+2}{x} , f^{'}(1)-?