O‘rta Osiyo davlatlarida madaniy hayot mavzusidan test savollariXVI asrda Toshkentda bunyod etilgan madrasalarni aniqlang?

Turkiston harbiy okrugi va Turkiston general-gubernatorligi qachon ta’sis etildi?

Turkiston general-gubernatorligining siyosiy-ma’murly markazi qaysi shahar edi?

XVI-XVII asrlar O‘rta Osiyoning yirik markazlarida ko‘chmas mulklarning feodallar qo‘ida to‘planishi natijasida …

Mashhur obidalar, “Minorai Kalon”, “Chashmai Ayub”, “Jarqo‘rg‘on” minoralari qaysi sulola hukmdortari davrida bunyod etilgan?

XVI asrga qadar Movarounnahrdagi o‘rta asrlar o‘quv dargohlari madrasaiar nima hisobidan ta’minlagan?

Xarobalari bizning kunlarimizgacha saqlanib qolgan Zarafshon daryosidagi mashhur ko‘prik-suvayirg‘ich kimning buyrug‘i bilan bunyod etilgan?

Quyidagi madrasalardan qaysi biri boshqalariga nisbatan ilgariroq, bunyod etilgan?

Quyidagi qaysi me’morchilik yodgorligi o‘rta asrlar jamoatchilik inshootiga kiradi?

XVI-XVII asrlarda Movarounnahrda qurilishi keng tarqalgan va faqat musulmonchilik aqidalari bilan bog‘liq bo‘lgan inshootlar aniqlang.

Amir Temur bilan diplomatik aloqalar o‘rnatgan Fransiya qiroli kim?

Buxoro amiri devoni amaldorlari uchun yozilgan asarni aniqlang.

XIII asming o‘rtalarida Buxoroda bino qilingan madrasalarni aniqlang.

O‘rta asrlar Movarounnahr shahartaridagi hunarmandchilik ustaxonalari odatda qayerda joylashar edi?

Oaysi xususiyat o‘rta asrlar Movarounnahr shaharlari mudofaa inshootlari uchun xos emas edi?

Qachondan boshlab Ulug‘bekning mashhur “Zichi jadidi Ko‘ragoniy” yulduzlar jadvali Yevropa bosmaxonalarida chop etila boshlandi?

O‘rta Osiyo xonliklarida birinchilar qatorida tosh bosmaxona va fotografiya ishlarini yo‘lga qo‘ygan hukmdorni aniqlang.

Mullo Olim Mahdumxojaning XIX asr tarixi haqida muhim ma’lumotlar beruvchi mashhur asarini aniqlang.

Alisher Navoiy tomonidan Husayn Boyqaroga atab bunyod etilgan madrasani aniqlang.

O‘rta asrlarda bunyod etilgan Shohmalik madrasasi qayerda joylashgan?

Amir Qozag‘on vafotidan so‘ng Turkistonda bo‘lgan boshboshdoqlik haqida Xondamir qaysi asarida yozib qoldirgan?

Quyidagi qaysi asar Hofiz Muqimiy qalamiga mansub?

XVI asr boshlarida Movarounnahrda sodir bo‘lgan siyosiy voqealarga bag‘ishlangan asar “Tavorixi guzidaiy nusratnoma” ning muallifi kim?

Muhammad Aminxon madrasasi qayerda qurilgan?

XVI asr o‘rtalarida Movarounnahrdagi qurolsozlikning markazini aniqlang.

Buxorodagi qaysi madrasa nisbatan keyinroq bunyod etilgan?

Yirik tarixiy asar bo‘lgan “Abdullanoma” ning muallifi kim?

Quyidagi qaysi me’morchilik yodgorligi boshqalaridan ilgariroq bunyod etilgan?

Kamoliddin Behzodning rassom sifatida mashhur bo‘lishida katta rol o‘ynagan shaxsni toping.

Mashhur “Astronomiya jadvali” asarining muallifi kim?