Industrial jamiyatning shakllanishi mavzusidan test savollariAngliyaning Shimoliy Amerika mustamlakalarida 1775-yilda qo‘zg‘olon ko‘tariladi. Qo‘zg‘olonchilarning asosiy talablari nimadan iborat edi?

Yevropaning ilg‘or mamlakatlarida kapitalizmga o‘tish uchun sharoit yetilishining asosiy sabablarini aniqlang?

XVIII asrda Fransiyada feodal- absolyut tuzum tanglikka uchragan paytda O‘rta Osiyoda qanday siyosiy jarayon bo‘lib o‘tdi?

1939-yilning 1 -sentyabrida Germaniyaning Polshaga hujumi bilan Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Qaysi davlatlar bunda o‘z betarafliklarini e’lon qildilar?

Qaysi munosabatlar ishlab chiqarish munosabatlari deb ataladi?

Ma’lumki, XVIII-XIX asrning boshlarida ko‘pgina davlatlarda sanoat to‘ntarishi (yigirish mashinalaridan foydalanish, mexanik to‘quv dastgohlari, fabrikalarda bug‘ mashinalaridan foydalanish) bo‘lib o‘tdi. Bu jarayon dastlab qaysi davlatlarda boshlandi?

Quyida sanab o‘tilgan davlatlardan qaysi biri XIX asrning o‘rtalarida yirik mustamlakalarga ega imperiya edi?

XVIII asrning o‘rtalarida Yevropadagi eng yirik shaharni aniqlang.

Asrimizning 40-yillari yarmida Italiya siyosiy hayotidagi ajralib turadigan jihatini aniqlang?

Sobiq sovet respublikalari ujdudida asosan qanday jarayon tarixiy- madaniy yodgorliklarning buzilishi va yo‘q qilinishiga sabab bo‘lgan edi?

Prezident Respublika boshqaruvi qaysi davlatda birinchi bo‘lib joriy etildi?

XVIII asr Fransiya rassomlari mifologik syujetlar o‘rniga qadimiy Rim va Gretsiyadagi respublika uchun kurash qahramonlarini aks ettira boshladilar. Bunga qanday jarayon sabab bo‘lgan?

XV-XVI asrlarda Movarounnahrda texnika jihatidan ancha murakkab kasbni aniqlang.

1914-yildan Rossiya protektoratiga o‘tgan o‘lkani aniqlang.

Yevropada yirik yer egaligiga asoslangan tuzumni inqilobiy yo‘l bilan yo‘q qilish uchun birinchi urinish qaysi mamlakatda bo‘lgan edi?

XVIII asrning oxiridagi Ispaniyaning Lotin Amerikasidagi mustamlakalariga qaysilar kiradi?

Yevropada feodal tuzumni ag‘darishga bo‘lgan birinchi inqilobiy urinish ...

XVIII asrning oxirida monarxiyaga qarshi kurashda yangi inqilobiy munitsipalitet tuzilgan edi. Uning a’zolari kimlar bo‘lgan?

Napoleon III hukmronlik qilgan yillarda Fransiyada yuz bergan jarayonlarni aniqlang.

XX asr boshlarida “jahonning kerosin bozori” ni bo‘lib olgan ikki moliya guruhiga quyidagilardan qaysilari kirgan?

Quyidagi mualliflardan qaysi biri Napoleon I ning siyosiy va harbiy faoliyati haqida asar yozgan?

Napoleon Bonapartning nechta singlisi bor edi?

1944-yilning ikkinchi yarmiga kelib, Germaniya bilan ittifoqchilikdan chiqqan davlatlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

XVIII asr oxirida AQSh Fransiyaga kimni elchi qilib yubordi?

Shaharlar, bozor va mol ayriboshlash, yarmarkalar, birja va banklar... natijasida shakilandi.

Turkiyada “ozinliklar” huquqlarini musulmonlarniki bilan tenglashtirgan hujjatlarni aniqlang.

Birinchi jahon urushida Angliya Rossiyani faoliashtirish uchun unga ... berish majburiyatini oldi.

1943-yil avgustidan dekabrigacha bo‘lgan jang - ... .

Muddaniya yaqinida jang bo‘lgan yili....

Quyidagi shaharlardan qaysi birida birja avvalroq tashkil etilgan?