Temuriylar saltanatida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot mavzusidan test savollariUlug‘bekning buyrug‘i bilan qaysi shaharlarda madrasalar barpo etildi?

Bobur yashab faoliyat ko‘rsatgan yillarni aniqlang?

Ma’lumki, 1469-yilda Sulton Husayn Boyqaro Hirotni egallagach, Alisher Navoiyni o‘z huzuriga taklif etadi. Sulton Husayn Navoiyni dastlab qanday lavozimga tayinlagan edi?

Movarounnahrdagi o‘rta asrlar hunarmandchiligining eng sertarmoq sohasini aniqlang.

1870-1871 -yilgi Fransiya-Prussiya urushining hal qiluvchi jangi qayerda bo‘ldi?

Samarqand shahridagi Registon maydonida qachon yirik qurilish boshlanib, bu maydon hozirgi qiyofaga kirdi?

1415-yilda Chexiyada Guschilar harakatining rahbari Yan gus qatl etilganda O‘rta Osiyoda Ulug‘bek …

O‘zbek adabiyotining dohiysi Alisher Navoiy …

Samarqand shahridagi Registon maydonida qachon yirik qurilish ishlari boshlanib bu maydon hozirgi qiyofaga kirdi?

1525-yilda Movarounnahr siyosiy tarixida qanday voqea bo‘lib o‘tdi?

Ulug‘bek Ilono‘tdi darasi qoyasiga nima haqida yozib qoldirdi?

Tarxon nima?

XV asming birinchi yarmida “Dorul-ilm” akademiyasi qayerda tashkil etildi?

1501 -yilning bahorida Bobur va Shayboniyxon qo‘shinlari o‘rtasidagi jang …

Ma’lumki, Bobur Hindistonda yirik davlat barpo etgan edi. Bu davlat jahon tarixi fanida qanday nom bilan mashhur edi?

“Boburnoma” - bu …

XV asrning oxirida O‘rta Osiyodagi Temuriy shahzodalar o‘rtasida o‘zaro urushlar ketayotgan paytda rus knyazlari …

Ulug‘bek 1425-yilda Mo‘g‘ulistonga qilgan yurishida g‘alaba qozonadi va bu g‘alabasi haqidagi o‘ziga xos “Zafarnoma” ni qayerda yozib qoldiradi?

XV asrda Movarounnahr va Xurosonda madrasa va ibodatxonalar tasarrufidagi yerlar nima deb nomlangan?

Qaysi temuriy hukmdor davrida Shohizinda ansambli to‘la qurib bitkazildi?

1525-1526-yillarda Bobur Hindistonning qaysi shaharlarini egalladi?

Ulug‘bekning tug‘ilgan yili quyidagi qaysi voqeaga mos keladi?

Movarounnahrda Ulug‘bek hukmronligi boshlanganidan so‘ng oradan necha yil o‘tdi?

Ulug‘bekning farmoni bilan 1433-yilda qaysi shaharda madrasa bino etiladi?

Ulug‘bek Movarounnahrni boshqargan davrda (1409-1449) savdogarlar va ruhoniylar uning siyosatidan norozi bo‘ladilar. Buning asosiy sababini aniqlang?

Ulug‘bekning farmoniga ko‘ra 1417-1420-yillarda qaysi shaharda madrasa bunyod etildi?

Ulug‘bek bilan Abdulatif o‘rtasidagi nizoni keltirib chiqargan voqeani aniqlang.

Samarqandda Ulug‘bek - madrasasi ochilgan kuni birinchi darsni o‘qigan allomani aniqlang?

1417-yili O‘zbekiston tarixida qanday voqea bo‘lib o‘tdi?

Ulug‘bek tug‘ilgan paytida unga qanday ism qo‘yilgan?