VI- X asrlarda Osiyo xalqlari mavzusidan test savollariVI-VII asrlarda So‘g‘ddagi mashhur shaharlarga qaysilar kiradi?

V-VI asrlarda O‘rta Osiyo dehqonchilik vohalarining tevarak-atrofiga kelib o‘rnashgan eftalit qabilalarining o‘troqlashuvi natijasida ...

VII asrning boshlarida G‘arbiy Turk hoqonligining markazi qayerda joylashgan edi?

VI-VIII asrlar Movarounnahrdagi ilk feodal davlatlarni aniqlang?

Qaysi davrda O‘rta Osiyo va Hindiston o‘rtasidagi madaniy munosabatlar kuchaydi?

Kushon davrining eng mashhur yodgorliklari O‘zbekistonning qayeridan topilgan?

Porox (portlatuvchi modda) qaysi davlatda kashf etilgan?

Turk xoqonligi davrida qullik asoratiga mahkum etilgan aholi qatlamini aniqlang?

Ilk o‘rta asrlarda katta yer egalarining yer-mulklarini muhofaza qiluvchi kishilar nima deb atalgan?

Kidariylar davlatining poytaxtini aniqlang?

Eftaliylar xati qaysi yozuv asosida paydo bo‘lgan?

O‘rta osiyolik qaysi alloma birinchi bo‘lib yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab berdi?

Quyidagi qaysi yodgorlikdan o‘rta asrlarga oid devor suratlari topilmagan?

O‘rta Osiyoda G‘arbiy Turk hoqonligi siyosiy hokimiyati tugashining sababi nima edi?

Zarafshon vohasidagi Mug‘ tog‘i qazishmalari nimasi bilan shuhrat qozondi?

O‘rta Osiyodagi eng qadimgi yozuv ...

VI asr oxirida Xitoy ...

O‘rta Osiyoda G‘arbiy Turk hoqonligi siyosiy hokimiyati tugashining sababi nima edi?

Ilk feodal davlatlardan blri sanalgan Toharistonning hududini ko‘rsating.

VIII asrda “Poytaxt axboroti” deb nomlangan gazeta qayerda chiqa boshladi?

O‘rta Osiyo xalqlari va sharqiy slavyanlarning IX asrga qadar bo‘lgan tarixini taqqoslang va noto‘g‘ri javobni aniqlang.

Qadimgi Qang‘ davlati haqida asosan qaysi manbalarda ma’lumotlar beriladi?

Eftalitlar davridagi qaysi shaharlarda ichki savdo uchun tangalar zarb etilgan?

816-yilda Babek boshchiligida boshlangan qo‘zg‘olon qayerda bo‘lib o‘tdi?

Buyuk Xitoy devori nima maqsadda qurildi?

Eftalitlar davlatiga asos solgan podshoning nomi?

Quyidagi xalqlardan qay biri eftalitlar davlatini bosib oldi?

G‘arbiy turk xoqonlarining qishki qarorgohini aniqlang?

Turk hoqonlarining hokimiyati nimaga asoslangan edi?

VI-VII asrlarda O‘rta Osiyoda mayda ilk feodal davlatlar mavjud edi. Shunday davlatlardan biri bo‘lgan Toharistonda kimlar hukmronlik qilardilar?