V-XI asrlarda Yevropa mavzusidan test savollari843-yilda Franklar davlatini bo‘lib olish haqida shartnoma imzolangan edi.Uning hududlarida paydo bo‘lgan uchta qirollikni ko‘rsating.

IX-X asrlarda o‘rta asr Yevropasida shaharlar qaysi tarzda paydo bo‘ldi?

Bundan 1000-yillar ilgari Grenlandiya kashf etilgan edi. Bu kashfiyotni kimlar amalga oshirdi?

Janubiy slavyan xalqlari - bu ...

1066-yilda Angliyani ...

Yevropaning qayerida eng qadimgi davlatlar paydo bo‘ldi?

V asrning oxirida Galliyani bosib olgan franklar...

V asr oxirlarida qadimgi germanlar Rim imperiyasiga hujum qilishni kuchaytirgan vaqtda O‘rta Osiyoda qanday tarixiy jarayon yuz berdi?

V asr oxirida germanlar tomonidan G‘arbiy Yevropani bosib olishning oqibatlari nimaga olib keldi?

Yevrosiyoning janubi va shimoliy sharqidagi aholi o‘tmishda notekis rivojlangan. Buning sababi nimada?

732-yilda Puatye yonidagi mashhur jang qanday natija bilan yakunlandi?

German qabilalarining joylashuvi qaysi javobda tarixan noto‘g‘ri berilgan?

Ma’lumki, skif hukmdorlari qabri ustiga ...

IX asrda G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida yer egaligi tuzumi o‘rnatilganda, O‘rta Osiyoda ...

Ma’lumki, IX asrga kelib franklarda ikkita sinf tashkil topgan edi. Bu sinf vakillari kimlar edi?

IV-V asrlarda Yevropa jamiyatining rivojlanish yo‘liga qanday jarayon to‘siq bo‘lgan edi?

Ilk O‘rta asrlar Yevropasida urug chilik jamoasidan qo‘shni jamoaga o‘tish ...

Yevrosiyoning shimolidagi qadimgi qabilalar janubdagi qabilalardan madaniy jihatdan orqada qolishining asosiy sababi nimada edi?

Angl qabilalari - bu ...

Birinchi qoraqalpoq alifbe kitobi nechanchi yilda bosilib chiqdi?

Boshqalariga nisbatan oldinroq tashkil topgan slavyan davlatini aniqlang.

Skiflar davlati qaysi hududlarda shakllangan edi?

Skandinaviya xalqlarining ajdodlari o‘rta asrlarda qanday atalgan?

1) normannlar, 2) baltlar;

3) vikinglar; 4) varyaglar.

Quyidagi qaysi davlatlar Kavkazortidagi qadimgi davlatlar hisoblanadi?

1) Iberiya; 2) Ioniya;

3) Albaniya; 4) Kariya.

Shartli ravishda “tripolyeliklar” deb ataladigan Sharqiy Yevropa dehqonchilik madaniyati qaysi davrga oid?

Germanlarda nechanchi asrlarda urug‘ jamoalari qo‘ni-qo‘shni jamoalarga aylana boshladi?

Yevropada ko‘hna zamonlarda qadimgi xalqlardan birida qaram kishilarga nisbatan ishlatilgan tarixiy atamdni aniqlang.

Ispaniya qadimgi davrda qanday nom bilan ma’lum bo‘lgan?

Germanlarda urug‘ jamoalarining qo‘ni-qo‘shni jamoalarga aylanib borishi jarayoni qachon yuz berdi?

German qabilalaridan qaysi biri ilk o‘rta asrlarda Italiyada joylashgan edi?